Home

Nieuws 205 x bekeken

Gebrek aan regie bij Moerdijkbrand

Moerdijk - De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid deelt de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat bij de brand in Moerdijk de overheden onvoldoende regie voerden in de communicatie over de brand en de gevolgen ervan naar burgers.

De communicatie van de gezamenlijke overheden had voor de bevolking duidelijker en begrijpelijker moeten zijn en meer moeten aansluiten bij de beleving van de burger. Eenduidige communicatie over de brand bleek wat betreft afstemming en coördinatie met alle betrokken organisaties en de media een lastige opgave.

Of registreer je om te kunnen reageren.