Home

Nieuws 1525 x bekeken

ELI kiest tien duurzame stalsystemen

Den Haag – Het ministerie van landbouw geeft tien nieuwe stalsystemen 45.000 euro voor verdere ontwikkeling.

Het gaat om zes varkens-, twee pluimvee- en twee rundveestallen. De steun is onderdeel van het programma Small Business Innovation and Researdch (SBIR). De tien initiatieven maken in een vervolgstadium nog eens kans op een bijdrage tot 500.000 euro per project. In totaal werden 49 voorstellen ingediend. De voorstellen werden beoordeeld op inpassing in het landschap, diergezondheid en dierenwelzijn, milieu, energie en innovatie, ondernemerskwaliteiten en technisch en economisch perspectief.
Pig Plaza van ZLTO heeft een varkensstal ontwikkeld met rondingen die aansluiten op het landschap, met een speciaal luchtreinigingssysteem bij de bron. Pro Outdoor is een varkenssysteem met uitloop en sluitende voer- en mestkringlopen. Familie Uijttewaal uit Schalkwijk ontwikkelde de multifunctionele varkensstal gericht op regionale productie, gecombineerd met een bezoekerscentrum. Groen dak designstal heeft een melkveestal die eenvoudig verlengd of verplaatst kan worden.
Annechien ten Have staat met de Lupinevarken dartelstal, met uitloop voor varkens op de lijst net als Langemaat fokkerij, die een varkensstal naast snelweg A1 wil maken met gescheiden afvoerstromen met educatiecentrum met vergader- en hotelfaciliteiten. Kwatrijn uit Heeze ontwikkelde een melkveestal met een diervriendelijk vloersysteem met mestscheiding. Windstreek is een vleeskuikenstal met lage uitstoot van stof en ammoniak en een grote publieke transparantie. Varkenshof wordt een stal gebaseerd op de oorspronkelijke leefomgeving van varkens. Harmony Farm uit Alphen heeft een stalsysteem voor een living-apart-together stal voor hanen en hennen ontwikkeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.