Home

Nieuws 518 x bekeken

500.000 ha buitenlandse grond bij Nederlandse boer en tuinder

Den Haag – Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven hebben in totaal ongeveer een half miljoen hectare landbouwgrond in het buitenland in gebruik of in bezit. Dat komt overeen met ongeveer een kwart van het totale landbouwareaal in Nederland en 0,001 procent van de 46,6 miljoen hectare landbouwgrond die verkocht of verpacht is aan bedrijven met een andere nationaliteit dan het land waar de grond ligt. Dat blijkt uit onderzoek van het landbouweconomisch instituut LEI, dat staatssecretaris Henk Bleker van landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De aangekochte grond is vooral in bezit van geëmigreerde boeren en tuinders. De omvang van de bedrijven van de Nederlanders varieert sterk per regio.
In Europa gaat het om bedrijven met een omvang van vergelijkbaar met Nederlandse bedrijven, in Oost-Europa gaat het om bedrijven van enkele honderden hectares.
In Zuid-Amerika heeft een Nederlandse geëmigreerde boer vaak enkele duizenden hectares in gebruik.
In Afrika gaat het vooral om relatief kleine groente- en sierteeltbedrijven van enkele tientallen hectares.

Voor de teelt van biobrandstofgewassen, projecten gericht op CO2-vastlegging en combinaties van houtproductie, toerisme en landschapsbeheer zijn Nederlandse bedrijven eveneens betrokken bij ongeveer 500.000 hectare. Het huidige areaal jatropha, voor energieproductie, is 100.000 hectare, terwijl de totaal geplande oppervlakte voor deze teelt 400.000 hectare bedraagt. Het totale areaal bos in Nederlandse handen wordt geschat op 400.000 hectare.

Wereldwijd zijn er 464 projecten van transnationale grondtransacties bekend. Het gaat om ongeveer 46,6 miljoen hectare. Tweederde van deze grond ligt in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Eenderde ligt in Zuid-Amerika. De grond wordt voor 37 procent gebruikt voor voedselgewassen, 21 procent voor handelsgewassen en 21 procent voor biobrandstoffen.

De drie grote Nederlandse banken, Rabobank, ABN Amro en ING hebben gezamenlijk 2 miljard euro geleend aan (of geïnvesteerd in) bedrijven die samen 4,3 miljoen hectare landbouwgrond in Azië en Afrika hebben in 2009. Nederlandse pensioenfondsen hebben nog eens 260 miljoen euro belegd in bedrijven die ruim 10 miljoen hectare landbouw- en bosbouwgrond gebruiken in Azië en Afrika.

Staatssecretaris Bleker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij geen signalen heeft dat Nederlandse bedrijven of investeerders betrokken zijn geweest bij de verwerving van grond waarbij de rechten van de lokale bevolking zijn geschonden, het zogeheten ’landgrabbing.’ In een kamerdebat in december sprak hij echter wel van een mogelijk geval van landgrabbing in Mozambique.
De regering zet zich in om te voorkomen dat landverwerving negatieve gevolgen heeft voor de lokale bevolking, al vindt de staatssecretaris dat de overheid van het betrokken land in eerste instantie verantwoordelijk is voor dat investeringen in landbouwgrond geen negatieve gevolgen heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.