Home

Nieuws 2758 x bekeken 4 reacties

'Nederland niet meer de beste met water'

Nieuwkoop - Nederland is niet meer het beste jongetje van de klas als het gaat om waterbeleid. De biologische kwaliteit van de 724 waterlichamen in Nederland is in slechts drie gevallen voldoende. Op het gebied van ecologische kwaliteit scoort alleen België binnen Europees verband slechter dan Nederland.

Dat staat in het Wetland-rapport dat Vogelbescherming Nederland dinsdag presenteert. Vogel- en natuurbeschermingsorganisaties beschrijven in het rapport elke vier jaar de stand van zaken in de 71 natte natuurgebieden ('wetlands') die Nederland telt.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet de waterkwaliteit in alle landen in 2015 aan minimumnormen voldoen. Nederland gaat dat, net als de meeste andere landen, niet halen en heeft uitstel gevraagd tot 2027. Maar de opstellers van het rapport waarschuwen dat dat voor zeker dertig watergebieden te laat is. Als er niet snel iets wordt gedaan aan de waterkwaliteit is de schade over tien jaar onherstelbaar, zeggen zij. De forse bezuinigingen op natuurbeleid in de komende jaren doen volgens hen het ergste vrezen.

In Nederland is waterbeheer ondergebracht bij twee ministeries. Dat leidt tot 'bestuurlijk gehakketak', staat in het rapport, waarmee Nederland in Europees verband veel goodwill heeft verspeeld. Voorbeelden zijn de eindeloos voortslepende discussies over het Kierbesluit en de Hedwigepolder. "Dat is niet slim, want Nederland blijft toch het afvoerputje van Europa, waar alle grote rivieren uitmonden. Als we de zaken zelf niet op orde hebben, kunnen we andere landen niet aanspreken.''

In de wetlands is verdroging op dit moment het grootste probleem. Om dat op te lossen, moet water worden ingelaten, maar dat water is niet schoon genoeg. Tal van waterschappen experimenteren met oplossingen, zoals het inzetten van kroos voor waterzuivering, het omleiden van vervuild landbouwwater en het aanplanten van meer vegetatie in de sloot. "Natuurlijk waar het kan, techniek waar het moet, dat zal de toekomst zijn'', aldus de natuurorganisaties.

Laatste reacties

 • theorikyreintjes1

  Geen vegetatie in de sloten! Je moet proberen zoveel, stroomend water te hebben. Waar veel vegetatie in aanwezig is, daar is de vervuilng ook meestal het meeste. wil men voldoende oppervlakte water ter beschikking te hebben.
  Moet men het zo hoog mogelijk op stuwen in het groeiseizoen. Daarbij moeten de beken goed onder houden worden om bij hevige regenval het overtollige water snel kunnen afvoeren. Dit om natschade te voorkomen! De landbouw vervuilt over het algemeen weinig. Eerst waren het de riolen die enorme vervu8ilers waren. Nu nog verschillende riooloverstorten die bij hevige regenval het vuilwater rechtstreeks in het oppervlakte water lozen.Alle prioriteiten moeten liggen bij het goed onderhouden van het bekenstelsel. Degelijk en betaalbaar in het onderhoud!

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • theorikyreintjes1

  Onzinnige reacties! Je moet goed waterbeheer wel scheiden van natuur beheer.
  Overal zit vegetatie in de beken. Maar als je dit niet optijd uitmaait is de waterbeheersing niet te regelen. De regen en buien komen niet op bestelling! us moet je zelf de zorg dragen dat je zo op stuwd dat je voldoende water hebt tegen verdroging en dat je et goed weg kunt laten lopen door middel van de stuwen te laten zakken bij hevige regenval. Dit om natschade te voorkomen.Natuur moet je appart houden zodat daardoor geen grote schades kunnen omstaan. Dat gaat het goed samen!!! Ik heb niets over ganzen e.d. gesproken! Maar wil je het goed doen moet je het ook goed beheren, niet de hand laten lopen! Een normaal denkend mens heeft daar begrip voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.