Home

Nieuws 462 x bekeken

Miljoenen voor kenniscentra land- en tuinbouw

Den Haag - Een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) moet een betere verbinding gaan leggen tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor het CIV, dat gericht is op de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen.

Het bedrijfsleven van de tuinbouw en uitgangsmaterialen draagt ook 1 miljoen euro bij. Het is de bedoeling dat voor alle topsectoren, dus ook voor Agro en Food, een CIV wordt ingericht. Het centrum voor Agro en Food wordt in de tweede helft van 2013 opgericht, ook hiervoor stelt het ministerie 2 miljoen euro beschikbaar. De centra moeten uitgroeien tot hoogstaande kenniscentra waar de meest bekwame studenten en docenten studeren en werken.

Om de band tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te versterken komen daarnaast bij de Agrarische Opleidingscentra (AOC's) ontmoetingspunten voor mbo en bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.