Home

Nieuws 4787 x bekeken 72 reacties

Eerste Kamer wil nieuwe investeringen nertsenhouderij niet compenseren

Den Haag – PVV en PvdD willen dat er bij het verbod op de pelsdierhouderij in Nederland ook gelijk een verbod komt op uitbreiding van de nertsenbedrijven. Dat blijkt tijdens de inbreng van de fracties in de Eerste Kamer.

Ook Groenlinks vindt het onwenselijk dat investeringen die in de sector worden gedaan in de overgangstermijn van tien jaar vergoed worden. Joyce Sylvester, die namens PvdA, D66 en 50-Plus sprak, toont ook interesse in aanscherping van de regeling, waarmee er een meerderheid lijkt in de Eerste Kamer. Voor een direct uitbreidingsverbod, waar PVV en PvdD voor pleiten, lijkt vooralsnog geen meerderheid. VVD-senator Sybe Schaap vroeg de andere fracties openlijk hoe ze dan denken om te gaan met vergunningen die al versterkt zijn voor bedrijfsuitbreiding en met investeringen die nog gedaan moeten worden in het kader van verbetering van dierenwelzijn.
Tijdens de eerste termijn van de Eerste Kamer lijkt er een ruime meerderheid voorstander van het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Henk van Gerven en PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. SP, PvdA, PVV, D66, Christenunie, Groenlinks, 50-Plus, Onderlinge Staten Fractie en PvdD steunen het wetsvoorstel. Daarmee lijkt er met 46 stemmen voor een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel, waarmee de nertsenhouderij per 2014 wordt verboden, met een overgangstermijn van tien jaar. De partijen zijn ook tevreden over het flankerend beleid en de compensatieregeling voor getroffen ondernemers.

Alleen CDA, SGP en VVD zijn tegenstanders van het wetsvoorstel. CDA-senator Gerrit Terpstra vindt dat een verbod op pelsdierhouderij geen zin heeft, zolang het dragen van bont niet is verboden. Hij vindt de compensatieregeling een doekje voor het bloeden en vraagt zich af of de sloopregeling de Europese toets voor staatssteun volstaat. Ook SGP-senator Gerrit Holdijk zou liever beginnen met een draagverbod van bont. “Dan is een verbod op de houderij niet meer nodig”, aldus de politicus. VVD-senator Schaap hield een fel betoog voor behoud van de nertsenhouderij. Hij vindt dat er alleen verliezers zijn als de sector gedwongen wordt te stoppen,”Nooit in de geschiedenis hebben landbouwhuisdieren het zo goed gehad als thans in ons land. Maar dit feit is niet bestand tegen hedendaags dierenactivisme. Evenwichtige maatregelen, zoals ten behoeven van het dierenwelzijn doen er niet meer toe. Aan de orde is nu de afrekening”, zegt Schaap. Hij vindt dat het verbod in strijd is met het eigendomsrecht.
SP-senator Eric Smaling ziet in de nertsen een voorbeeld voor andere veehouderijtakken. “Het is nu de nerts en hopelijk over niet al te lange tijd de hele intensieve dierhouderij waar we over praten”, aldus Smaling.

Laatste reacties

 • tewe

  En moeten alle mensen die in de intensieve dierhouderij werken allemaal in de bijstand ,en halen we dan ons eten zeker uit het buitenland Zo kunnen we de crisis wel te lijf gaan

 • joannes

  Het is een geloofstrijd geworden in een land wat in principe tolerant is; tenminste dat imago hebben we! Maar de vegetariërs , nb 4% van bevolking,winnen aan terrein, welleswaar verkleed als dieren belangen behartiger, verbouwen ze het politieke landschap in een intolerant land waar geen ruimte is voor het agrarische beroep: professioneel dieren houden!

 • aarthamstra1

  boeren vooral niet protesteren .Laat dat maar over aan die paar dieren activisten
  over.

 • schoenmakers1

  zou de politiek bang zijn dat volkerd v c g bijna vrij komt

 • schoenmakers1

  c moet d zijn

 • sitanda

  wist niet dat we de nertsen ook al opaten! t gaat hier om middeleeuws gedoe en dieren puur laten lijden om HUN vacht!! En die paar nertsfokkers?? Die krijgen nog ruim 10 jaar om een andere minder bloedige hobby te zoeken.

 • Mozes

  SGP-senator Gerrit Holdijk zou liever beginnen met een draagverbod voor bont. Dit sluit aan bij mijn eigen visie dat in een markteconomie de vraag leidend is en het aanbod volgt. De productie sturen in een gewenste richting doe je dus altijd door de vraag te sturen of weg te nemen.
  Verder valt mij op dat de linkse kerk bij monde van SP-senator Eric Smaling zich in de kaart laat kijken door te stellen dat de nertsen een voorbeeld zijn voor andere veehouderijtakken. 'Het is nu de nerts en hopelijk over niet al te lange tijd de hele intensieve veehouderij waar we over praten', zo stelt hij. Hiermee wordt erkent dat men niet uit is op een diervriendelijke veehouderij maar slechts uit is op de vernietiging van de veehouderij.

 • j.verstraten1

  symboolpolitiek. De opmerking van Smaling geeft te denken. De linkse elite die de partijen besturen hebben totaal geen binding met hun achterban. Bij de overname van Organon in Oss krokodillentranen en waar was Organon ook al weer groot van geworden? Wat wil je met een land waar het consumeren (wiet) legaal is en produceren illegaal. Ik heb niks met nertsen nog minder met bont maar ben diep, diep teleurgesteld in het niveau waar dit land bestuurd wordt en waar het naar afglijd.

 • hopman

  Het verbod op het houden van nertsen is aangeven dat de politiek niet met regeren bezig, maar alleen met emotie.
  Praat niet over recessie, want als je bereid bent om een gezonde houderij zo om zeep te helpen, dan weet je echt niet meer waar je het over hebt.
  o.ja en als je denkt dat er wereldwijd minder nertsen komen dan heb je het mis.
  Want in Nederland sluiten betekend in Polen of Oekraine uitbreiden en houden onder slechtere omstandigheden voor de dieren.
  Maar wat je niet ziet mag je gerust dragen, kijk maar naar de kleding die in China met kinderarbeid wordt gemaakt zien we ook niet.
  Maar het duidelijk je moet in Nederland emotie verkopen dan heb je macht.

 • Bison

  Lekker warm hoor zo'n bontjas.

 • info162

  als ze aan de bloembollen moeten is het te laat.

 • theorikyreintjes1

  De meerderheid bepaal,t
  maar de polieik faalt.
  Tot september 2008 kon het niet op,
  maar toen de crisis kwam stond de kamer op zijn kop.
  De vraag hebben ze er wat van geleerd,
  al die hard werken doen het toch verkeerd.
  de aktivisten slaan hun slag,
  de ondernemers betalen het gelach.
  Maar hoe lang nog,
  straks staat iedereen voor een lege trog!

 • veldhuize001

  Ik heb jarenlang kleding ingezameld voor een organisatie en daar waren ook wel eens bontjassen bij en waar gingen die naar toe naar Etiopië daar werden ze in de nacht gebruikt omdat de temperatuur dan vaak onder nul ging. En hier verbieden maakt niet dat het minder gebruikt word en wie het wil dragen is daar altijd nog zelf baas over en niet die dierenactivisten die meest van tijd alleen maar hun hand ophouden en ook nog door ons worden onderhouden.

 • W Geverink

  Het lijkt er op dat bij jullie bestuurders de realiteit nog niet doorgedrongen is. Goede bestuurders weten dat er niks meer te kiezen is. Het is nu zaak te knokken om in Nederland ieder beetje economische activiteit met bijbehorende werkgelegenheid te behouden. De oosteuropeanen zijn gek op bont en daarom zal deze groeiende industrie door een verbod in nederland de staatskassen van andere landen blijven vullen.

 • Marco22

  Gelukkig kan de consument/kiezer nog gewoon bont en vlees kopen. Linkse kerk heeft het oor elkaar tis hier wel te koop maar mag hier niet gemaakt worden. Hoe hypocriet wil je het hebben. En ook nog dom ook productie volgt altijd de vraag , maar dat willen ze niet weten in Den Haag.

 • Romeijn

  VVD-senator Schaap spreekt over nertsen als 'landbouwhuisdieren'.
  Juridisch blijkbaar juist, maar toch zijn nertsen niet gedomesticeerd zoals de taalkundige definitie van landbouwhuisdieren eigenlijk wel vereist.
  Zo praat je al snel langs elkaar heen zonder elkaar werkelijk te begrijpen.

  Overigens veroorzaken ontsnapte nertsen langs de Oder in Duitsland en Polen flinke overlast door predatie van kleine landbouwhuisdieren, weidevogels en waterwild.

 • Larkens

  Als je denkt dat slechts een stel dierenactivisten dit resultaat hebben bereikt dan geeft je ze wel heel veel credits. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen de nertsenfokkerij (75% tegen fokkerij, 7% vindt het geoorloofd). En de regering luistert hier nu naar....zoals het hoort.
  Natuurlijk kun je blijven herhalen en vasthouden aan de gedachte dat alleen die 4% vegetariers de boel verzieken en de regering misleidt. Maar je zou ook de keus kunnen maken om te geloven dat de samenleving oprecht andere keuzes wil als het gaat om de voedselvoorziening. En ja, de bioindustrie is zo'n onderwerp wat zal gaan veranderen. Ga je zelf keuzes maken of laat je de keuze voor je maken?

 • kk

  Nederland is op weg het dier onvriendelijkste land van de wereld te worden door alles hier te verbieden, men drijft bedrijven naar het buitenland waar de regels minder streng zijn, de grote verliezers zijn de dieren.Dit is nou echt struisvogel politiek ten top.

 • yrneh12

  Op fietsen zonder banden kwamen ze schooieren om spek!!! DE BOER IS TROEF
  Mooi laten gaan wordt vanzelf weer anders als ze mager weer honger krijgen

 • yrneh12

  mager , moet zijn maar

 • henry1

  Bied zich aan man 49 jaar, vanaf 28 jaar werkzaam in de nertsen sector, verstand van nertsen .
  Bedankt Den Haag !!!!!!!!!!

 • agratax2

  @sitanda. Denk je nu echt dat er maar één nerts minder wordt gehouden op de wereld. De wereld vraag naar duur bont stijgt en ook de Europese mode koningen verwerken weer bont in hun ontwerpen, omdat de rijken der aarde het als exclusief betrachten en dus willen ze bont. De wereld prijzen stijgen elk jaar en de Nederlandse leiders slopen één van de laatste winstgevende activiteiten van het land onder druk van enkele activisten. Hoe kan een land ooit vooruit komen met dit soort (politieke) leiders.

 • gerstiroma

  ik ben blij dat ik niet meer in Nederland woon

 • schoenmakers1

  we moeten tolerant zijn voor iedereen en alleman, behalve voor mensen die zorgen voor producten waar vraag naar is, meestal zijn die mensen waar dit niet van mag behoorlijk jaloers

 • Marco22

  En nu nog de varkens en de kippenhouderij want deze wet schept een precedent.
  De ethiek voert nu de boventoon in politiek Den Haag. Het is nu simpel om zonder financieele compensatie bedrijven of bedrijfstakken uit te roeien. Bijvoorbeeld: hier komt over 10 jaar een nieuwe weg, U boerenbedrijf heeft tot die tijd, tijd om om te schakelen of weg te gaan. U wordt verboden om daar nog te ondernemen. En zo kun je alles verbieden zonder te betalen als je maar ruim van te voren aankondigt.

 • Mozes

  Larkens, (reactie #17) leg ons eens uit waarom de regering het produceren van bont wel verbied en het dragen niet.
  We zien dit ook bij andere dierwelzijnsvraagstukken. Legbatterijen zijn verboden maar het importeren en verkopen van eieren uit legbatterijen niet.

 • alco1

  Larkens #17. Hoe het komt dat een meerderheid tegen het houden van de nertsen is, komt omdat er heel veel mensen geen verstand hebben van economie en in het dierenwelzijn zich laten door emotie, zich er niet van bewust zijn dat onze handel overgenomen wordt door landen waar de mensenrechten nog niet gerespecteerd worden

 • joannes

  Larkens je maakt je schuldig aan het exploiteren van de Democratie met foute vragen. Zo als vele beroeps politicy mixen ze fundamentele gemeenschaps democratie met de autoritaire idealistische. In de idealistiche bepaalt de meerderheid wat een minderheid mag doen, men bemoeit zich met de gemeenschap alsof het huisregels zijn! In een fundamentele gemeenschaps democratie is er ruimte voor diversiteit zolang je medeburgers daarmee niet tot last bent. Natuurlijk zal je roepen: en het drugs beleid dan? Ja, maar daar heb je direct met (geestelijke, psychologische) gezondheid te maken! Maar nertsen fokken op een afgesloten terrein met alle millieu regelingen in acht genomen is gewoon een onderdeel van de diverse samenleving. En dan ook nog omdat, in een belangrijk deel van de wereld, dieren houden voor hun huid als een respectabel beroep wordt beoordeeld. Dit soort etische politiek is gevaarlijk dicht bij een autoritaire geloofs strijd pro vegetarisme maar dan gemaskeerd met een quasi democratisch jasje. In Egypte probeert Morsi nu ook via de democratie de sharia wetten in de grondwet te brengen. Een vergelijkbare geloofs kwestie waar de onschuldige minderheid onder moet lijden in een zogenaamde Democratie!

 • AVI

  We wonen toch in een vrij land, dus waar bemoeit de overheid zich mee.

 • schoenmakers1

  in nederland heeft iemand die vooruit probeert te komen alleen maar plichten, die er de klote aan geven alleen maar rechten

 • theorikyreintjes1

  De nertsen zitten tegenwoordig in mooie hokken. Ik denk dat ze het veel beter hebben dan veel mensen op deze wereld. Zelfs in Nederland! waarom verbieden ze het grootste probleem in Nederland, het drugsgebruik met alle ellende wat het zich meebrengt, niet!!!! Ik geloof dat de meerderheid in de politiek aan dat zootje zit!

 • Larkens

  @joannes. Goed verhaal. Toch zie ik (en anderen) dit anders. De samenleving is gewoon haar normen aan het bijstellen. Waar vroeger de slavernij is afgeschaft en later vrouwen stemrecht kregen zie je dat men (de gemiddelde Nederlander, niet alleen die 4% die ik steeds lees) nu inziet dat dieren meer moeten rechten hebben dan dat ze nu krijgen. Dat het 'niet meer van deze tijd' is om dieren niet meer hun natuurlijk gedrag te kunnen laten vertonen en vervolgens te doden, alleen om een luxeproduct als bont. De samenleving vindt het niet meer 'beschaafd'. Net zoals we het niet beschaafd vinden om buitenlandse werknemers uit te buiten. Daar hoeft ook niemand (behalve de werknemers zelf) last van te hebben maar vinden we toch niet passen in die gemeenschaps democratie waar je het over hebt.

 • Larkens

  @Mozes: waarom de regering het dragen van bont niet verbiedt, dat weet ik niet. Ik denk dat het iets met 'keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid' te maken heeft, zolang je er niet direct leed mee veroorzaakt. Nertsen houden zou dan 'direct leed' kunnen betekenen. Maar bont dragen 'indirect' waarbij er dus een appel op de consument wordt gedaan om eigen verantwoordelijkheid te nemen en dit dus niet aan te kopen. Wat mij betreft zou de overheid hier meer in mogen sturen door bijv. een eco-tax in te voeren waarbij ook (gebrek aan) duurzaamheid en dierenwelzijn een product extra kan belasten en het voor mensen makkelijker wordt om verantwoorde keuzes te maken. Als een kilo bio-industrie kip 10 euro kost en een biologische kip 25 euro per kilo wordt het de consument wel heel moeilijk gemaakt om verantwoorde keuzes te maken.
  Met het roken heeft de overheid dit m.i. wel goed gedaan: de prijs flink omhoog en de mensen helpen met het stoppen met roken.

 • joannes

  Larkens, zoals je aangeeft dat de samenleving gewoon zijn normen en waarden bezig aan het bijstellen is, is duidelijk. Maar onder leiding van een groep vegetariers die, mogelijk met wat naïve huisdieren houders, zich de luxe van persvrijheid en populariteit veroorloven om het overgrote deel van de gemeenschap te misleiden met geshasseerde beelden en informatie. En daarna maken zij misbruik van het feit, dat inmiddels een ruime meerderheid geen directe of indirecte belangen meer heeft in de agrarische wereld, en daarmee ook geen ervaring.De gemeenschap kan je dan naar je hand zetten met de politieke vragen afgemeten te stellen. En precies, dat doen die intelectuele vegetariërs om hun geloof af te dwingen bij de democratische onschuldige burgers. Door het dan ook nog eens met slaven arbeid en stemrecht voor vrouwen te vergelijken maakt het dubbel verdacht. Sinds wanneer moeten we dieren die elkaar in de vrije natuur, zonder besef van medeleven, afslachten in territorum gevechten of buitdrift vergelijken met medeburgers met rechten? Vwb het besef van medeleven en pijnbeleving: geen mens, die zichzelf toestaat na te denken over leven en levensomstandigheden met pijn en vreugde, wenst pijn of zelfs dood bij zichzelf of die ander. Maar helaas: de natuur zit anders in elkaar. Huisdieren houden is bijna zo oud als de mensheid en niet meer dan de buitdieren onder , inmiddels ideale omstandigheden, op laten groeien tot de slacht voor consumptie.

 • Larkens

  @Joannes, vind je niet dat je de 'onschuldige burgers' te dom afschildert en teveel credits geeft aan die paar vegetariërs die volgens jou, en anderen hier op de site, in staat zijn om een groot deel van de bevolking te beïnvloeden? Ik ben van mening dat je de burgers/samenleving echt serieus moet nemen en accepteren dat ze zelf zo slim zijn om te bepalen wat ze wel of niet meer accepteren als beschaafde samenleving. Het is waar dat organisaties als Wakker Dier succesvol zijn in het informeren van burgers en dat de PvdD succesvol is in het op de agenda zetten van Dierenwelzijn bij andere politieke partijen. Maar dat was ook wel nodig als tegenreactie op de (eveneens succesvolle) lobby van de vleesindustrie die mensen wil laten geloven dat we onze consumptiedieren in 'ideale omstandigheden' laten opgroeien. Ik denk niet dat een kip of varken in een megastal deze classificatie deelt.

 • alco1

  Larkens. Begrijp je niet dat als jullie je zin krijgen de dieren helemaal niet meer geboren mogen worden, niet mogen genieten, al is het bekort, van een zeer luxueus leventje en daarna geheel onverwacht een pijnloze dood sterven. Ja misschien nog een paar voor de dierentuin. Qua dierenwelzijn en de inbreng tot het in stand houden van onze economie blinken onze boeren uit. Als mensen zoals jullie de touwtjes in handen zouden krijgen zou ik me sociaal zwakkere grote zorgen gaan maken.

 • Larkens

  @alco1, ik weet niet wie je precies bedoeld met 'julllie' maar wat mij betreft mogen nertsen, varkens en kippen gewoon geboren worden. Maar moeten ze zich wel kunnen gedragen zoals een dier zich natuurlijk wil gedragen. Kijk bijv. op http://www.buitengewonevarkens.nl. Dit zijn m.i. mooie initiatieven. En zo zijn er nog vele voorbeelden van collega's van jullie die wel zien waar we met z'n allen naartoe willen (en gaan). Gewoon minder vlees eten, waardoor een dier weer dier kan zijn en de boer een fatsoenlijke prijs voor zijn werk krijgt.

 • bankivahoen

  Zoals een dier zich natuurlijk wil gedragen? Hoe is dat? Jij ziet zoiets uit ogen van een mens! Kan ieder mens op aarde zich natuurlijk gedragen? Ik denk dat er dan geen mens meer ging werken als voorbeeld.Larkens staat ver van de werkelijke wereld af zo te horen, maar het is de vraag of we het hem of haar wel kwalijk kunnen nemen want alle info die tot de medemens komt over de agrisector is op zijn minst gezegd gekleurd en gecensureerd door allerlei groeperingen en individuen die deze sector het liefst vandaag nog de nek omdraaien.

 • Larkens

  @bankivahoen: fijn dat je me niets kwalijk neemt :-)
  Grappig dat je mij beticht van het zien door de ogen van een mens. Ik moet juist altijd lachen (nou ja lachen..) als ik een agro-manager hoor vertellen hoe gelukkig een varken wel niet wordt in een varkensflat. De juiste temperatuur, een dak boven zijn hoofd en op tijd z'n natje en zijn droogje. Wat wil je als varken nog meer. Een modderbad nemen bijvoorbeeld? Kunnen rennen en lopen? Ach...waar is dat nou goed voor...
  Je vergelijking met de mens....ik heb wel eens sterkere argumenten van je gelezen. Grote verschil is in ieder geval: de mensen heeft een eigen keuze/stem.

 • alco1

  De markt voor die 'buitengewonevarkens' is maar klein, in ieder geval de groep die daar extra voor betalen wil. Produceren op de manier zoals we allemaal als ideaal beeld voor ogen hebben zal 'einde verhaal' betekenen voor een deel van onze landbouw, waar onze economie zo enorm van afhankelijk is.
  Minder vlees eten betekend ook dat er minder dieren geboren mogen worden.
  Ze moeten het veld ruimen voor ons mensen met al die vervuilende computers, auto's en syntetische kleding.
  Maar dan misschien nog wel het belangrijkste. Waar komt de kennis vandaan wat natuurlijk gedrag is van de dieren. Het uitval van dieren die buiten verblijven is zelfs hoger. Ze maken gaten om te schuilen, wat zijn ze blij met het beschermende hok.
  Laten we elkaar in de waarde laten en niet je wil opleggen waar je geen verstand van hebt. Als iemand vegetarier wil zijn is dat zijn keuze en andersom ook.

 • joannes

  Larkens, het begrip ¨dom¨ gebruik je ook al verkeerd! Net zoals de woorden ¨serieus nemen¨ ¨accepteren dat ze zelf zo slim zijn¨ ¨beschaafde samenleving¨ ¨ideale omstandigheden¨. Laten we beginnen met de betekenis van dom: Geen mens gaat voor een medisch advies naar een kruidenier of een schilder, omdat zij specialisten zijn in een beroep, absoluut niet dom, maar geen specialist in medische kennis en ervaring. Zo geldt dat ook voor huisdieren voor consumptie houden. Burgers zonder ervaring en kennis laten beslissen over huisvesting en houders capaciteiten is de ondeskundige, nb met gekleurde informatie, laten beslissen over zaken waar ze geen ervaring of kennis over heeft, behalve dan die gekleurde eenzijdige informatie programmas van PvdD en WD. Dit is manipulatie! Manupulatie omdat hier die burger met zijn democratiche bevoegdheden de illusie gegeven wordt een deskundig besluit te kunnen nemen. Dit noem ik geen vorm van ¨serieus nemen¨, dit is een slimme manier om het democratische systeem voor eigen doelen te misbruiken. Slim is een abstract begrip, velen voelen zich gevleid met deze qualificatie en daar maakt de PvdD en WD handig gebruik van in hun capmpagnes door niet betrokken burgers te benaderen over een beroep en beroeps uitoefening buiten hun scope. Zij worden daar mee gewoon als stemvee behandeld . Door burgers aan te spreken op hun vermeende deskundigheid misbruiken ze hun stemcapaciteit voor de vegetarische gemaskeerde geloofs overtuigings doelen.

 • alco1

  Goed stuk joannes, daarbij de toevoeging dat het LTO en het bedrijfsleven er wel snel in meegaan als zijnde het ook nog de waarheid.
  Zelf heb ik ervaring met de weidegang. Er is geen enkele veearts, voedingsdeskundige of klauwbekapper die zal zeggen, dat weidegang beter is voor de koeien. Terzake kundige mensen dus. Maar het LTO en de melkfabrieken prediken wel dat het voor het welzijn van de dieren moet.
  Zelf vindt ik weidende koeien geweldig, maar walg van misleidende publicaties en controles hier omheen.

 • kalkar

  Dit K.U.T. landje is toch al praktisch failliet, dus dit kan er ook nog wel bij. Wat een bende is het hier.

 • joannes

  alco1, dat het LTO en het bedrijfsleven er zo snel in meegaan heeft niets met de waarheid te maken. Het heeft te maken met hun belangen bij consumenten! Zij menen te moeten onderhandelen over economische zaken terwijl het gaat om een nb menselijke interpretatie van dierenwelzijn. Een interpretatie die gevoed wordt met advertentie campagnes die excessen uitvergroten tot een algemene standaard en daar via een politiek democratisch proces een meerderheid laten bepalen wat voor dieren goed of slecht is. Een boer die dagelijks met zijn dieren omgaat en een sociaal en economisch belang heeft bij de gezondheid van zijn dieren wordt compleet weg gestemd met de gemanipuleerde beeldvorming. Het LTO behoort zich door taalkundigen, historicy en juristen op gebied van media informatie te laten adviseren ipv .......waarschijnlijk economen?

 • alco1

  Het LTO hoort niets anders te doen dan in de bres te springen voor de boeren en daarbij de waarheid te verkondigen, i.p.v. met alle winden mee te waaien.

 • Bison

  Rare mensen die Hollanders,iedereen schijnt zich te bemoeien met alles wat een ander doet.
  Leven en laten leven zou een stuk beter zijn.

 • Mozes

  Larkens, je schrijft in reactie #33 dat je niet weet waarom de regering het dragen van bont niet verbied. 'Ik denk dat het iets met keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid te maken heeft, zolang je er niet direct leed mee veroorzaakt'. 'Nertsen houden zou dan direct leed kunnen betekenen'.
  Beste Larkens, ik weet wel waarom de regering het dragen van bont niet verbied en het produceren wel. Ik weet ook waarom het dragen van bont wordt aangeduid als 'indirect leed' wat wel aanvaardbaar is en het produceren van bont als 'direct leed' wat alleen aanvaardbaar is als dit in het buitenland gebeurd.
  Het antwoord is HYPOCRISIE.

 • Nines

  Het recept voor Nederlandse politiek: men neme een stel pakmannetjes, het liefst vers afgestudeerd en met een vleugje debaterend vermogen. Dit voegt men samen met onsmakelijke emoties. Men gooit het in de blender en men verkrijgt een hoop ellende.
  ooit zei boris van de ham (D66) dat de politiek dicht bij de samenleving staat. Dat ooit was in september. Sinds ik dat gehoord heb krijg ik het gevoel dat de politiek juist verder en verder van de samenleving af staat. We moeten bezuinigen om de crisis de baas te blijven en dus gaat de politiek de ondernemers landmijnen op het pad leggen. Mensen die hun complete pensioen in hun nertsenbedrijf hebben zitten, moeten nu smekend op de knietjes naar Den Haag om een klein pensioentje te vragen. Is dat nu de bedoeling van een sociale samenleving?
  Het wordt tijd voor een staatsgreep. Een nuchter stel boeren dat Nederland gaat leiden; man wat een feest.

 • Larkens

  Kom op Nines. Vanaf de eind jarig negentig kon je dit al zien aankomen. En nu nog tot 2024 de tijd om af te bouwen of om te schakelen. Menig ondernemer moet sneller schakelen.
  Staatsgreep...pfff...ga eens buiten onze grenzen kijken. Zo slecht hebben we het echt niet in Nederland.

 • bankivahoen

  Jij als niet ondernemer nog niet Larkens ! Maar als het met de ondernemers slecht gaat volgt de rest spoedig!

 • Larkens

  Wat mij betreft volgen we gewoon de definities van dierenwelzijn zoals ze ook in de rapporten van WUR worden genoemd. 'Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding; van fysiek en fysiologisch ongerief; van pijn, verwondingen en ziektes; van angst en chronische stress; om het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen'. Ik heb op deze site wel eens links naar rapporten van WUR gezet waarin wordt aangegeven dat zeker op het laatste punt (natuurlijk gedrag kunnen vertonen) er nog veel ruimte voor verbetering is. Het gaat er m.i. juist om dat er een balans wordt gezocht met efficiëntie (lage kostprijs) wat helaas dan ten koste gaat van vooral dat natuurlijk gedrag kunnen vertonen.
  Wat ik dus zeggen wil: we zijn het niet oneens over wat dierenwelzijn betekent (Alco1:'produceren op de manier zoals we allemaal als ideaal voor ogen hebben') maar we zijn het oneens over de keuzes die gemaakt worden t.a.v. de balans tussen dierenwelzijn en efficiëntie. En daarin zie ik (en anderen) dat de samenleving een verschuiving in die balans wil richting meer dierenwelzijn en duurzaamheid. En nee, 'wij' willen niet een sector om zeep helpen. Wij willen een verandering en daar hebben we 'jullie' voor nodig. Gelukkig zijn er veel boeren die boer willen zijn ipv agro-manager en wel meedenken hoe we samen deze handschoen kunnen oppakken. Ik denk dat dat een verstandige keuze is.

 • joannes

  Larkens bespeur ik een betrokkenheid met huisdieren die verder gaat dan mensen, speciaal ouderen in verzorgings tehuizen. Deze mensen worden dagelijks beperkt in hun natuurlijke gedrag om economische redenen. Of leerlingen op de mega scholen, en werkeloze die opgejaagd worden om een baan te zoeken? De balans is al lang uit evenwicht!

 • alco1

  Larkens, je schrijft dat je geen sector om zeep wil helpen, maar jullie doen het wel. Door de macht alleen maar te hebben om de Nederlandse nertsenfokkers in een kwaad daglicht te kunnen stellen en uitgelachen worden in b.v. China verdwijnt onze productie o.a. daar naartoe, want de vraag is nog steeds stijgende.
  We hebben geen olie, geen auto industrie, geen massa elektronica industrie en wat al niet meer niet. Dat konden we altijd compenseren met onze ook qua dierenwelzijn aan de top functionerende landbouw.
  Het verbod op de nertsen fokkerij betekend wel verlies van honderden miljoenen export, 'tig miljoenen belasting voor onze schatkist, werk uitval voor velen, die nu hun hand gaan ophouden.
  Alle goede bedoelingen van jullie ten spijt. De sociaal zwakkere zullen het eerst voelen wat jullie beleid voor gevolgen heeft.

 • Larkens

  Alco1: dat de productie van nertsenbont nu naar het buitenland gaat waar de dieren het nog slechter hebben is een veel gehoord argument van de tegenstanders van het verbod. En feitelijk is het waar. Maar moeten wij kinderarbeid of andere arbeidsomstandigheden zoals ze die in het buitenland hebben dan ook maar weer invoeren? Nee, we moeten ons verantwoorden voor onze eigen normen en waarden. Dat pelsdieren het in andere landen nog slechter hebben zegt iets over de beschaving in die landen. En dat is hun proces. Laten we trots zijn op waar wij staan, en de keuzes die wij maken. En daarin een voorbeeld zijn.
  Ik ben het met je eens dat het een uitdaging is om het verlies aan export op te vangen. Ik ben het met WUR eens dat we v.w.b. de vleesindustrie moeten zoeken in de toegevoegde waarde: 'De Nederlandse varkenssector is altijd gewend geweest om verdiencapaciteit te zoeken in het verlagen van de kosten. De opstellers van het rapport adviseren nu om energie te steken in de opbrengstenkant door te streven naar producten die in de ogen van de consument een hogere toegevoegde waarde hebben. '(http://www.kennisonline.wur.nl/News/newsItem-71688?StrategicThemeId=strategicTheme-8).
  Daarnaast hebben we in Nederland veel 'kennis'. Goed onderwijs zorgt dat we vooraan blijven lopen in de kennis-economie en leidt wellicht tot andere exportmogelijkheden. Zo zijn er vast nog wel meer alternatieven te bedenken (als we onze aandacht dáár maar op richten).

 • Larkens

  ...en over de mensen die nu 'hun hand moeten ophouden': Als je alleen daar je aandacht op richt dan gaat het inderdaad ook niet goed komen. Maar jaarlijks verliezen duizenden mensen hun baan door keuzes van de overheid (bezuinigingen op defensie, sluiten van gevangenissen, herindeling gemeenten/provincies). Zeker voor de nertsenhouders, die dit al jaren hadden kunnen zien aankomen, een goede boterham hebben verdient en nu nog 12 jaar de tijd krijgen, is dit in de ogen van vele anderen die plotseling hun baan verliezen een luxepositie. Met alle respect voor de nertsenhouder, want natuurlijk is het lastig om iets anders te vinden. Maar ga alsjeblieft nu niet lopen klagen dat je zoveel onrecht is aangedaan en zoek naar mogelijkheden en plaats van te zwelgen in zelfmedelijden.

 • Larkens

  @joannes, je bent...eh..gaat wat van het padje af. We (althans ik) had het over dierenwelzijn. Niet over ouderen, studenten en opgejaagde werklozen.
  Over jagen (niet van werklozen) heb ik uiteraard ook wel een mening maar die plaats ik wel bij een ander topic :-)

 • joannes

  Larkens, je zwakte wordt kracht of andersom..... Door je slechts te beperken voor levensomstandigheden voor dieren komen we in een situatie dat, in de gemeenschap, die bepaald en geleefd wordt door de specie mensen, je vwb ethiek, waarden en normen, de criteria in de interpretatie en projectie kan houden in de politieke discussie. Je sluit daarmee naadloos aan op die illusionaire wereld die tegenwoordig domineerd voor de broodnodige afleiding van het dagelijkse zorgen die de gemeenschap beleefd. Het probleem is dat die onschuldige burgers die hiermee bestookt worden steeds verder afgroeien van de realiteit die hiermee gecreëerd wordt. Deze kruik gaat te water tot ze barst is het gezegde en daar denken de boeren aan wanneer ze dit offensief ervaren en reageren met de urgentie voor de realiteit in deze wereld. Een wereld waar de verschillen zo groot worden dat, in het ene land dieren als last dieren mishandeld worden, en in Nederland dieren houden verboden wordt. Vergeet niet dat de honden die in Zuid Korea, inmiddels een beschaafde economische grootmacht waar wij onze auto´s en samsungs 3 van kopen, in slechtere omstandigheden gefokt, gehouden, getransporteerd en geslacht worden dan deze nertsen. Van elk Samsung die de Nederlanders kopen subsidiëren ze deze economie met hun etische, bij wet geregeld, waarden en normen. Dat jij met een gerust geweten kan slapen, na je eigen soortgenoten zo te treiteren, vraag ik me af?

 • alco1

  Larkens, je geeft al toe dat de nertsen het hier beter hebben dan elders. Moeten we dan niet net als met de asiel zoekers (zoals de meeste linkse partijen willen) juist de fokkerij hier naartoe halen.
  Bezuinigingen in het binnenland zal maar weinig bijdragen aan het herstel van onze economie. De internationale betalingsbalans in orde maken geeft meer succes, met als voorbeeld het behoud van de nertsen fokkerij en hoe dit moet een voorbeeld zijn voor andere landen.
  Vlees e.d. met een hogere toegevoegde waarde hebben alleen succes als de consument zorgt die de schappen altijd leeg zijn. Desnoods melken wij de koe weer met de hand in het land, als er maar voor betaald wordt. Realistisch denken waar het jouw ook aan ontbreekt leert dat dat nooit zo zal worden.

 • info104

  Nu er een verbod voor de nerts is ,hoe gaat het straks met het schaap die hebben we toch ook voor de wol net als de nerts ,straks beginnen die .....mensen daar ook nog over te soepbatten ze hebben eigenlijk voor alle dieren een presedent geschapen, een gerusteling die honden en katten die ze in huis hebben vallen daar dan ook onder. Er moest een verbod komen om deze dieren in huis te houden het zijn immers geen huisdieren van nature zijn het wilde buitendieren maar zijn zo gefokt net als die nerts, kip, varkens en koeien die in een stal worden gehouden en goed gevoed en verzorgd worden, dus wat is het verschil. Nog meer wwers.

 • Larkens

  @alco1: Ik quote WUR in #57. Kan ik dan concluderen dat je het advies van WUR niet realistisch vindt? Wat zou de WUR volgens jou dan moeten adviseren? Alleen maar schaalvergroting?
  Ik ben het met je eens dat het behouden van de nertsenfokkerij economisch gezien beter is. Maar ja...als de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking dat nu niet wil, dan kan de overheid dat toch niet naast zich neerleggen? De keuze is (bijna) gemaakt, rekening houdend met de nadelige gevolgen voor de economie. Dit geeft alleen maar aan (zeker in de huidige slechte economische situatie) hoe belangrijk dat andere criterium (dierenwelzijn) in de besluitvorming meeweegt. Daar kun je het mee eens zijn, niet mee eens zijn, maar zo is de stand van zaken. En volgens mij kun je daar beter op gaan inspelen dan alleen maar de hakken in de stront te zetten want dan blijf je in de shit (@boerderij: dit laatste mogen jullie quoten ;-)

 • Larkens

  @joannes: doe even rustig aan met de RedBull....je gebruikt prachtige woorden maar het raakt kant nog wal. Heb wel lekker geslapen overigens.

 • Larkens

  @info104: je overdrijft (zoals je zelf ongetwijfeld ook wel weet). Kan soms goed zijn in een discussie maar hier sla je de plank wel mis. Kijk nog even naar #51 en de daarin genoemde definities van Dierenwelzijn door WUR. Zolang die nerts, kip, varken en koe voldoende binnen deze normen van Dierenwelzijn kunnen leven is er voorlopig geen probleem voor de dierenhouder. Denk aan de scharrelvarken etc.. En voor honden en katten geld dit over het algemeen ook (uitzonderingen nagelaten). Maar voor de dieren in de bio-industrie gewoon niet. En dan met name m.b.t. het natuurlijk soorteigen gedrag kunnen vertonen. Dat los je echt niet op met een speelballetje in de varkensstal.
  De schapen van mijn buren lopen los in de wei en worden daarna geslacht voor vleesconsumptie. Zie je een verschil met een nerts?

 • Mozes

  Larkens, als de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking geen nertsenhouderij wil waarom heeft men dan niet gelijk de verkoop, verwerking en het dragen van bont verboden?
  Dat men het houden van nertsen om redenen van dierwelzijn niet wil kan ik wel in mee gaan en hoeft u mij ook niet uit te leggen. Feit is dat zolang bont gedragen wordt zullen er nertsen gehouden worden. Als het niet in Nederland is dan wel in het buitenland. Door in Nederland de nertsenhouderij te verbieden wordt het alleen verplaatst en komt er geen nerts minder. De enigste manier om de nertsenhouderij echt te verminderen is door het dragen van bont te verbieden.
  Ik kan niet anders dan constateren dat de hypocriete linkse politiek met deze wet gekozen heeft voor verplaatsing en niet voor vermindering. Als men kiest voor verplaatsing en niet voor vermindering hoe reëel is het dan om zich te beroepen op ethiek en dierwelzijn?

 • aarthamstra1

  Mozes , Minder melk draagt ook bij aan dierenwelzijn , Vind je daarom ook dat men melk moet ontmoedigen?????????????????


 • alco1

  Larkens je verschuilt je steeds onder de WUR afspraken. Als iedereen zich daaraan zou houden zijn we er uit. Echter is de realistische constatering steeds dat landen waarbij goede wil is zoals in Nederland de dupe worden van landen die zich nergens wat van aan trekken, met als gevolg dat de handel door de slechte landen wordt over genomen en een tragiek voor de nertsen ontstaat. Ik heb ze ze zelf zien bewusteloos knuppelen en levend zien villen. Je verdient waardering als je in China bv. eens 'liever naakt dan namaak' gaat rond lopen.
  Dan het item dat het een verloren zaak is omdat het merendeel in Nederland tegen het houden van nertsen is. Daarom zijn we nu bezig de burger te informeren hoe alles werkelijk in elkaar zit, met alle gevolgen van dien. Ik heb zelfs vegetariers in mijn directe omgeving weer aan een stukje vlees gekregen. door eerlijk en transparant uitleg te geven. We hebben te lang vertrouwd op het LTO e.d. omdat we zelf altijd maar aan het werk waren voor onszelf, voor de beste welzijn van onze dieren, maar ook voor onze economie en daarbij met lede ogen toe moesten kijken hoe de meningsvorming gestuurd werd door mensen zonder enige kennis van zaken.

 • joannes

  Je bent slim Larkens, je laat je niet in met argumenten, buiten het nertsen verblijf, die net zo relevant zijn. Zo kan je de focus houden waarmee WD en PvdD zo´n succes hebben. De techniek van ¨de herhaling¨ van enkele argumenten. Die nb ook nog eenzijdig en gekleurd worden gepresenteerd.

 • jan10

  Ik kan uit zijn stukjes niet opmaken dat hij slim is Joannes!!
  Dat jullie nog op zo een sukkel reageren,hij snapt toch niet hoe de werkelijkheid in elkaar steekt omdat hij nog nooit iets van hem zelf heeft gehad en dus ook niet weet wat ondernemen en risico lopen is .
  Deze soort ziet de wereld voor een doedelzak aan.

 • alco1

  Het blijkt maar eens weer wat voor soort volk dat. Moet je discussie maar eens volgen over die bultrug. Volledig de realiteitszin kwijt.

 • joannes

  jan10, slim in de zin van discussie techniek, Larkens laat zich niet op de Judo mat trekken met argumenten waar hij verwacht te verliezen. En daar hebben we last van bij die WD en PvdD lieden. Die blijven bij hun argument dat vlees eten niet meer van deze tijd is, terwijl 96% van de Nederlandse bevolking zich als Niet Vegetariër kwalificeert. Het is dus een zéér kleine minderheid die zo verschrikkelijk veel geluid maakt en daarvoor populaire aandacht krijgt. Ze zijn met een vegetarische geloofs strijd bezig via de media, een strijd, die ze verkleed hebben in een of ander moreel statement tegen ¨dieren houden voor je beroep¨. Wanneer ik vandaag over die Bultrug Johannes lees dat Midas Dekkers praat over schuld gevoelens http://www.telegraaf.nl/binnenland/21164314/___Johannes-liefde_door_schuldl___.html
  Het feit alleen al, dat er een perceptie is, dat dieren houden met kwelling en pijn geassocieerd wordt is natuurlijk belachelijk wanneer je weet dat alleen gezonde dieren groeien en reproduceren. Gezondheidszorg en stresspreventie bij dieren zijn voor een boer nog veel belangrijker dan voor de consument. Ze voeren een geloofsstrijd via de band, de boeren, met hun 96% medeburgers die ze een schuldgevoel willen aanpraten om ze tot het vegetarisme te bekeren.

 • ongedierte

  zal de regering weten wat roofbouw is verweten ze dat vroeger de landbouw niet doen ze het jaren later zelf hoe zullen ze het vinden als ze zelf zonder eten of moneten uit hun huis zouden worden gezet met de woorden je had geld zat

 • Rgr1

  Nu wordt gestopt met de nertsenhouderij. Helaas in Węgry Zorawina wordt een bedrijf opgestart van 42 hectaren. Ja u leest het goed 42 ha. Wat stoppen?

 • joannes

  @Rgr1, wat zou jij doen in Buitenland wanneer een van de meest professionele landen verplicht moeten stoppen en de opbrengstprijzen nog nooit zo hoog geweest zijn. Dan kan je wel een beetje risico nemen. En waarschijnlijk gesubsidieerd door een overheid die werkgelegenheid zoekt en een toekomst voor een regio + natuurlijk dat slachtafval goedkoop omdat het efficiënt nu uit Nederland geexporteerd moet worden.

Laad alle reacties (68)

Of registreer je om te kunnen reageren.