Home

Nieuws 1290 x bekeken

Deal LTO, FPG en Tennet

Den Bosch – LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hebben een overeenkomst bereikt met elektriciteitstransporteur Tennet over vergoedingen voor grondgebruik.

De systematiek die is gekozen laat zich vergelijken met afspraken die zijn gemaakt met Gasunie, aldus portefeuillehouder schaderegelingen Herman van Ham van LTO Nederland. Formeel moeten de leden van LTO Nederland en het FPG nog toestemming geven en ook Tennet heeft nog geen handtekening gezet.

Van Ham verwacht dat de overeenkomst eind januari definitief wordt vastgelegd. Het betreft een in principe eeuwigdurende overeenkomst waarbij in één keer wordt uitgekeerd. De vergoeding lag tot ruim twee jaar geleden op 50 cent per vierkante meter maar wordt opgeschroefd tot circa 4 euro per vierkante meter.
Volgens Van Ham komt de vergoeding in de praktijk neer op eenzelfde bedrag als bij retributie - een terugkerende, periodieke uitkering -  dat volgens Van Ham wettelijk is verboden. Als er een wettelijk kader komt voor retributie, worden de afspraken aangepast. Datzelfde geldt ook voor deals die Tennet en grondgebruikers sinds 2010 los van de brancheorganisaties sloten over de vergoeding voor leidingen op het erf.
Bij elektriciteitsverbindingen wordt vaak een strook belemmerd van zo’n 75 meter breed. Bij gasleidingen is de strook meestal slechts 10 meter breed. De afspraken gaan duizenden boeren en grondbezitters profijt opleveren, denkt Van Ham. Tennet wil de komende jaren voor circa 30 miljard investeren in het leidingennetwerk en bij een enkel tracé worden soms al enkele honderden boeren of tuinders geraakt.
Het feit dat het centrale akkoord niet gebaseerd is op retributie maakt dat LTO Nederland voor de rechter wordt gedaagd, kondigde rentmeester Han Pelgrum als vertegenwoordiger van circa 100 grondeigenaren en –gebruikers eerder aan. Volgens Pelgrum stelt LTO Nederland het belang van glastuinders en energieleverende boeren voorop. Die zouden zijn gebaat bij lage kosten voor energietransport.

Of registreer je om te kunnen reageren.