Home

Nieuws 623 x bekeken

CLM: ziet kleurrijke akkerranden

Culemborg - Het nieuwe Europees landbouwbeleid kan het Nederlandse akkerbouwlandschap opfleuren. Het Centrum voor Landbouw en Milieu CLM berekent dat de vergroeningsvergoeding per hectare akkerrand 1.750 euro kan opleveren. Dat compenseert ruimschoots het opbrengstverlies van de gewassen die normaal op de rand groeien.

Bij de berekening gaat het CLM ervan uit dat de gehele vergroeningspremie van 125 euro per hectare ten goede komt van de akkerranden. Dat betekent dat er geen aparte vergoeding meer zou zijn voor gewasdiversificatie en permanent grasland.

CLM zegt dat in heel Nederland kleurrijke multifunctionele akkerranden kunnen verschijnen die een betere waterkwaliteit opleveren en bovendien de verscheidenheid in de natuur ten goede komen. Daarnaast adviseert het CLM ook om collectieven van agrarisch ondernemers de mogelijkheid te geven om op gebiedsniveau invulling te geven aan de verplichting.

Het CLM is gaan rekenen met de plannen van de Europese Commissie om de realisering van natuur in te bouwen in het landbouwbeleid. Als Nederland ervoor kiest het Europese geld dat daarvoor beschikbaar is goed in te zetten, kunnen in heel Nederland kleurrijke akkerranden verschijnen, zegt het CLM.

Volgens de studie van CLM is het verstandig om in het Europese beleid geen eenheidsbeleid te formuleren voor de akkerranden. Het is noodzakelijk om akkerranden met speciale zaadmengsels in te zaaien en specifiek beheer uit te voeren om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. Om maximaal effect te hebben, moeten drie opties worden aangeboden: een rand van minimaal 3 en bij voorkeur 6 meter breed met een zaadmengsel van grassen (milieurand); een akkerrand van minimaal 3 meter en bij voorkeur 6 meter met een zaadmengsel van eenjarige en meerjarige planten die nuttige en plaagbestrijdende insecten aantrekken; of een akkerrand die aantrekkelijk is voor broedende en overwinterende vogels (vogelrand).

Of registreer je om te kunnen reageren.