Home

Nieuws 4301 x bekeken

Agrarische bedrijven vanaf 1 januari onder Activiteitenbesluit

Den Haag - Agrarische bedrijven en voedingsmiddelenbedrijven vallen per 1 januari onder het Activiteitenbesluit. Met de wijziging wordt de bestaande vergunningplicht per bedrijf vervangen door algemene regels voor de gehele bedrijfstak of door een lichtere vergunning in combinatie met algemene regels.

De regelgeving uit het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer en de Lozingenbesluiten voor open teelten, veehouderij en bodembescherming komen allemaal onder het activiteitenbesluit te vallen. Daarnaast wordt voor ongeveer zesduizend bedrijven de omgevingsvergunningplicht vanwege het milieu of de watervergunningplicht opgeheven. De omgevingsvergunning milieu wordt omgezet naar een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

De vereenvoudigde regelgeving moet jaarlijks voor het bedrijfsleven een besparing opleveren van ongeveer 43 miljoen euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.