Home

Nieuws 709 x bekeken 1 reactie

PDV keurt begroting 2013 goed

Den Haag - Het Productschap Diervoeders verwacht in 2013 voor een bedrag van 633.300 euro in te teren op de reserves. Aan het eind van het jaar zouden die reserves uit moeten komen op een bedrag van in totaal 2,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de begroting die het bestuur van het Productschap diervoeders woensdag heeft goedgekeurd. Het PDV verwacht voor het lopende boekjaar 2012 uit te komen op een negatief resultaat van 922.500 euro. Dat is bijna 3 ton meer dan was begroot.

De heffingen voor het volgende jaar blijven grotendeels gelijk. In de begroting was rekening gehouden met de verhoging van de bestemmingsheffing voor arbeid en arbeidsomstandigheden van 80.000 euro. Deze verhoging gaat niet door. De benodigde 80.000 euro wordt uit de reserves gehaald.

Het Productschap Diervoeders blijft net als de andere productschappen voorlopig haar taken gewoon uitvoeren, daarbij rekening houdend met de omstandigheden. Voorzitter Renee Bergkamp van het PDV uitte in de vergadering haar onvrede over de, volgens haar, ondoordachte manier waarop het nieuwe regeringsvoornemen tot opheffing van de productschappen tot stand is gekomen.

Eén reactie

  • politiek

    Ook zeer terecht en bitterhard noodzakelijk dat PDV opgeheven wordt. Het kost veel teveel en ze zijn niet open transparant inzake voedselveiligheid. Die grote mega voerindustrie hebben gelden zat om zelf zonder hulp overheidsgelden voor belangen op te komen. Mogelijk kan NEVEDI taken overnemen. Overheidstaken dienen zuiver gescheiden te gebeuren van het bedrijfsleven anders krijg je veel teveel het doofpotmodule systeem. Denk b.v. aan toevoegingen koper,zink, (pro)hormonen enz. enz. aan voeders. Gezien de groeistimulering en/of voerbesparing kan het voor de veehouderij een voordeel geven maar gezien voedselveiligheid en volksgezondheid humane sector is het zeer slecht. Hetzelfde is het geval met die opmenging en versnippering van afvalproducten door veevoeders. Eerder wordt ook vernoemt dat dat de veehouderij de grootste afvalverwerker is van Nederland. Het kan de kostprijs wel drukken per 100 kg. voer , maar is het allemaal wel zo veilig. Of gaan die grote voordelen van afvalverwerking naar de voerfabrieken. Gewoon taken scheiden dus.

Of registreer je om te kunnen reageren.