Home

Nieuws 5568 x bekeken 6 reacties

PBL: dierrechten afschaffen in 2015 niet realistisch

Den Haag – Het nieuwe mestbeleid biedt kansen op meer evenwicht op de mestmarkt en een betere benutting van de mest binnen de milieurandvoorwaarden.

Het tijdspad is echter te ambitieus. Afschaffing van de dierrechten in 2015 lijkt hierdoor niet realistisch. Dat concluderen onderzoekers Hans van Grinsven en Jaap Willems van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Naast de evaluatie van de meststoffenwet hebben de onderzoekers gekeken naar de verwachte effecten van het toekomstige mestbeleid. Het beleid is volgens PBL niet primair gericht op verdere verbetering van de waterkwaliteit, maar het kan er wel aan bijdragen.

De ideeën van het nieuwe mestbeleid zijn goed, maar het tijdspad dat wordt gesteld is volgens Van Grinsven niet realistisch. Hij verwacht niet dat de dierrechten in 2015 worden afgeschaft, omdat het niet realistisch is dat er in 2015 voldoende capaciteit is om aan de verwerkingsplicht van bijvoorbeeld 50 procent van het mineralenoverschot in regio Zuid te voldoen.

De onderzoekers voorzien tevens dat de fraudedruk in het nieuwe mestbeleid zal toenemen, omdat de mestafzetkosten zullen stijgen bij groei van de veestapel. Dit leidt ook tot meer milieurisico’s.

De stijgende kosten komen vooral door verwerkingskosten en door extra handelingen die nodig zijn voor mestafzet. Vorige week besloot voormalig staatssecretaris Henk Bleker nog de verplichte mestplaatsingsovereenkomsten (MPO’s) te schrappen zolang er nog dierrechten zijn.

Het PBL is bezorgd over de effecten van het nieuwe mestbeleid voor het verduurzamen van de veehouderij. De mogelijkheid voor groei van de veestapel mits er voldoende mestverwerking is, kan leiden tot hogere ammoniakemissie en lagere beweidingsgraad van de veestapel. Ook kan het leiden tot hogere mestafzetkosten, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij verzwakt.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Als het nieuwe mestbeleid niet realistisch is op korte termijn, wat zijn dan de consequenties t.a.v. de derogatie?
  Of stelt Brussel nu geen voorwaarden meer, ten tijde van crisis...?
  Kunnen we weer rustig 30 jaar verder prutsen met het mestoverschot...

 • probe14

  En nog 30 jaar varkensrechten. 30 maal leaseprijs van 6 euro is 180,00 euro voor kooprechten in zuid. dat wordt afspraak regelen met bankman.

 • John*

  je vergeet de rente. ow ja er is dit jaar 10% minder varkensvoer weggezet dus 10% van de rechten onbenut.

 • agratax2

  Waarom dierrechten afschaffen? Mineralen overschot is nog steeds een feit en zal door de intensivering van de melkveehouderij niet minder worden eerder verergeren. Dit probleem kan dan ook alleen worden aangepakt door het aantal dieren niet te laten oplopen als er geen mest afzet geregeld is of er moet in terug winning van mineralen zwaar worden geïnvesteerd.

 • boerkebrabant

  van mij mogen de dierrechten er altijd op blijven, ik zie het meer als waarde waar je voor moet betalen als je ze nodig hebt, maar ook waarde als je ze weer verkoopt! svp dan wel bij alle mineraal produceerende bedrijven invoeren

 • agratax2

  boerkebrabant. Geheel mee eens, nu afschaffen zou kapitaalsvernietiging zijn en pensioen vernietiging zijn voor de oudere boer.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.