Home

Nieuws 573 x bekeken 8 reacties

Nijmegen neemt gentechvrije zone op in bestemmingsplan

Nijmegen - De gemeente Nijmegen heeft in een gebied van 13 hectare in het bestemmingsplan een verbod opgelegd voor de teelt van genetisch veranderde gewassen. Het gaat om een gebied in het Ooyse Schependom.

Initiatief voor het verbod is uitgegaan van burgers die met ruim 4.000 handtekeningen de gemeenteraad overtuigden het verbod in het bestemmingsplan op te nemen.

Het verbod borduurt voort op een eerder initaitief van de gemeente om de Ooyse Schependom uit te roepen tot gentechvrije zone. Het ministerie stelde destijds dat het  gemeentelijk besluit een symbolische waarde had. Nu het verbod is opgenomen in het bestemmingsplan heeft de gentech-vrij verklaring een bindende juridische basis, aldus de initiatiefnemers.

Greenpeace-woordvoerder Herman van Bekken zegt blij te zijn met het Nijmeegse initiatief. "Als de Rijksoverheid onze biologische boeren en de natuur niet wil beschermen, moeten we het zelf op lokaal niveau regelen." Hij hoopt op een sneeuwbaleffect.

Initiatiefnemer Drik Hart van het burgerinitiatief zegt  dat het bestemmingsplan bescherming biedt aan biologische boeren, die niet langer hoeven te vrezen dat hun biologische gewassen besmet worden met genetisch gemanipuleerde gewassen uit de omgeving.

Laatste reacties

 • politiek

  En nu dus de rest van Nederland. Niet alleen biedt het bescherming aan biologische boeren maar ook aan de gangbare landbouw. Zolang het niet duidelijk is dat het gebruik van genetisch veranderde gewassen gevaar opleveren voor de gezondheid burgers , risicoloos dus, is het onverantwoord als landbouw gebruik maakt van die genetisch veranderde gewassen. Dat gebeurd dan ook weer puur voor eigen winstoogmerk.

 • ed12345

  Dit gaat wel een beetje erg ver dat de gemeente besluit wat je wel of niet mag zaaien het lijkt mij dat dit op z'n minst een landelijk besluit of nog beter europees beslist moet worden

 • politiek

  @ Ed, Uiteraard is dat besluit aan alle kanten goed bekeken voordat zoiets verankerd wordt in een bestemmigsplan. Inderaad denk ik ook dat zoiets, een dergelijk besluit, een bindende juridische waarde heeft . Elders in het land of mogelijk zelfs Europa kan men verwijzen naar dat bestemmingsplan om genetisch veranderde gewassen tegen te houden in belang volksgezondheid. Overigens is Europa ook nog steeds erg huiverig tegenover die praktijken en dat zal vast zijn reden wel hebben denk ik.

 • ed12345

  Politiek u schrijft ;Dat gebeurt dan weer puur uit eigen winst winstoogmerk
  Eerstens wil u laten weten als een boer GEEN winst draait op een goede dag van de bank de medeling krijgt dat de zaak verkocht moet worden ik ken nog geen enkel bedrijf waar dat de opzet is OOK BOEREN NIET
  Tweedens hoe zouden burgers reageren als wij ons serieus gaan bemoeien met hoe de beplanting op de trotoirs en in de parken moet zijn en hoe de wegen in de bebouwde kom moeten worden aangelegt of veranderd enz enz

 • politiek

  @ Ed, belang volksgezondheid lijkt mij ook het belang van de boeren. Indien er onvoldoende bedrijfsinkomen boerderij is geeft dat de bewuste boer niet het recht om te gaan werken met genetisch gemanipuleerde gewassen. Vooral als de gevaren naar volksgezondheid niet in beeld zijn. ( of juist wel negatief in beeld zijn ! ) Waar ga je dan de grens leggen ? . Op het kerkhof misschien ? . Tevens zijn er soortgelijke discussies met veel antibioticagebruik en (pro)hormoongebruik in de veehouderij. Een slecht bedrijfsinkomen rechtvaardigd niet om maar wat extra , vaak illiegale, (pro)hormonen en antibiotica te gebruiken als groeibevorderaar enz. Dan ga je juist de siuatie krijgen dat de criminele wereld het wint van de eerlijke veehouders. Vergelijk het met het wielrennen. Wat rechtvaardigd al die wielrenners om maar doping te gebruiken omdat men anders dat bergje niet opkomt en men thuis een verplichting heeft voor het gezin te zorgen. ?

 • ed12345

  Politiek ik wil en heb er beslist de kunde en bevoegdheid niet voor om te zeggen wat goed of niet goed is voor de gezondheid van de bevolking inzake GM gewassen maar ik durf er nogal wat om te verwedden dat het gemeente bestuur en degene die hun handtekening gezet hebben weinig meer weten dan ikzelf of de meeste van ons Het is voorals nog een gevoels kwestie en dat vind ik beslist onjuist om daarmee de bedrijfsvoering van een ander daarmee te belasten

 • politiek

  Bestemmingsplanvorming gebeurd publiekelijk open en transparant. Democratisch dus. Ieder kan zienswijzen ,bezwaren enz.indienen. Zeer beslist is het geen achterkamertjespolitiek. De landbouw,veehouderij Nederland kan er nog veel van leren denk ik. Die zijn beslist niet altijd zo open en transparant.

 • ed12345

  Politiek u slaat de plank behoorlijk mis ,als het niet toegelaten wordt kan je via de normale kanalen geen GM zaden kopen dus zaait geen enkele boer het ,wordt het wel toegelaten dan mogen we aannemen dat de betrefende regeringsinstanties het veilig vinden en dan hebben u en ik niet de kunde om dit onderlegt tegen te spreken, en die onzekerheden van de gevolgen zijn er b.v. ook bij geneesmiddelen we hoeven maar aan zeer droevige gevallen van de softenon baby's te denken .gaan we daarom alle gebruik van medicijnen verbieden Bij het gebruik van andere onkruidbestrijdinging middelen zullen misschien zelfs bij het juiste gebruik nevenefecten kunnen optreden En het biologische moeten we laten voor de waarde die het heeft Hier in Canada geld als regel voor broodgraan meer als 1,5 ppm fusarium gaat voor veevoer meer als 4 gaat terug naar de afzender zelfs de veevoerfabrieken willen het niet maar voor bio tarwe (waar je natuurlijk niet mag spuiten voor fusarium) is 4 ppm geen enkel bezwaar ;ja dat halen we er wel uit met de SG tafel; maar dat gelooft deze jongen toch mooi lekker niet

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.