Home

Nieuws 1701 x bekeken 5 reacties

Kamer wil meer openheid bij onderzoek gewasbeschermingsmiddelen

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat de onderzoeken van producenten van gewasbeschermingsmiddelen die door het toelatingscollege Ctgb mede worden gebruikt bij de beoordeling openbaar worden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met deze motie van D66 en de Partij voor de Dieren. De partijen willen maximale transparantie ten aanzien van de wetenschappelijke onderbouwing van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en vraagt de regering hiervoor ook in Europees verband te pleiten. Staatssecretaris Co Verdaas (landbouw) heeft toegezegd binnen de bestaande juridische kaders bereid te zijn zich in te zetten voor meer openheid, als de Kamer dat wil.
De Tweede Kamer stemde ook in met een motie van PVV-Kamerlid Dion Graus. Hij pleit ervoor om daar waar mogelijk imkers bijenkasten te laten plaatsen op overheidsgebouwen, om hiermee de bijenpopulatie te versterken. Bijen zouden in steden minder last hebben van gewasbeschermingsmiddelen dan op het platteland. Middels een aangenomen motie van Graus wordt de regering ook opgeroepen om onderzoek te doen welke chemische middelen waar mogelijk kunnen worden vervangen door niet-chemische varianten.

Laatste reacties

 • bbuizer

  Openheid bij onderzoek is al een hele verbetering. Daarbij is ook openheid wat betreft mogelijke belangenverstrengeling van onderzoekers en onderzoekinstelling nodig. Dit moet behalve landelijk ook Europees. Het vraagt een rechte rug van alle politici!
  Wat betreft de andere aangenomen motie: prima idee om 'onderzoek te doen welke chemische middelen waar mogelijk kunnen worden vervangen door niet-chemische varianten'. Daarvan is gelukkig al veel bekend bij veel boeren en tuinders en bij diverse kennisinstellingen (zoals Louis Bolk Instituut, CLM en WUR) en adviesbureaus (zoals Buizer Advies, DLV Plant en LTO GroeiService). Het is heel interessant, want behalve dat het 't milieu en de natuur spaart, geeft het de agrarische ondernemer vaak ook weer een heel andere kijk op de teeltwijze. In de praktijk wordt dat meestal als een verrijking ervaren, zo heb ik vaak kunnen constateren.

 • gerstiroma

  bbuizer@ U snijd een gevoelig punt aan, belangen verstrengeling want er moet natuurlijk wel wat verdiend worden door de producent van het produkt en mede door hun adviesbureaus ( bv buizer advies)

 • joannes

  Het zijn gewoon commercianten die met oogkleppen op een ander jas aantrekken om de kopers te misleiden. De producten zulllen niet altijd fout zijn maar voor een neutraal advies zou ik ze niet vertrouwen. Tot en met die Dion Graus die natuurlijk ook voor eigen parochie preekt. Want zeker de Politiek is bevooroordeeld! Het zal altijd ontwikkelen als ¨trail and error¨ zoals het al zo lang gaat!

 • agratax2

  Wil de Kamer alle onderzoeken m.b.t. gewasbescherming zelf over doen? Lijkt me erg kostbaar. Wil ze alle aangeleverde onderzoeksresultaten dubbel laten checken kost extra en levert geen nieuws op. De toelatingsaanvrager geeft alleen die gegevens die hem goed uitkomen en de rest gaat in het snipper archief. Daar komt bij dat gevolgen op de (heel) lange termijn ten tijde van de aanvraag nog in het verschiet liggen en dus ook door een onafhankelijke onderzoeker niet op korte termijn gegeven kunnen worden. Neem als voorbeeld Glyfosaat nu na > 30 jaar gebruik nu het te laat is, worden de gevaren pas duidelijk. Nu zou de Kamer zijn tanden kunnen laten zien, door in te grijpen, maar nee eerst nog maar eens gaan babbelen in St Louis alwaar ze te horen krijgen dat het echt een spijtig uitzonderlijk gevalletje is en niemand zich zorgen hoeft te maken. Kamerleden weer gelukkig huiswaarts en geen inperking of intrekken van de toelating.
  De Kamerleden zijn weer eens bezig zichzelf belangrijk te maken en de bevolking te voorzien van een 'schijn veiligheid' .

 • Frans Smit

  Openheid bij onderzoek is altijd goed.
  En nu we het toch over onderzoek hebben: alvorens een besluit te nemen over bijenkasten op overheidsgebouwen, had wel eens onderzocht mogen worden in hoeverre honingbijen onze wilde - meestal solitaire - bijen beconcurreren. We hebben in nederland vele soorten, en veel daarvan staan op de rode lijst, d.w.z. dat in de gevarenzone voor uitsterven.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.