Home

Nieuws 2140 x bekeken 3 reacties

Brabant: extra voorwaarden veehouderij

Den Bosch – De provincie Brabant wil enkel nog veebedrijven die maatschappelijk en ruimtelijk inpasbaar zijn. Dit moet in 2020 bereikt zijn. Brabants gedeputeerde Yves de Boer werkt aan nieuw beleid waarin een provinciaal dierrechtensysteem centraal staat.

Dat wordt gecombineerd met  herdefinitie van het begrip grondgebondenheid, mestrechten, dierenwelzijnseisen en productie-eisen met betrekking op volksgezondheid en voedselveiligheid.

Gesloten kringloop, dierenwelzijnseisen, antibioticareductie, voedselveiligheid, beperkte emissie en maatschappelijke inpasbaarheid zoals de commissie Van Doorn heeft voorgeschreven worden het uitgangspunt. De Boer: ”Veebedrijven die aantoonbaar werken volgens de richtlijnen van Van Doorn, krijgen weer de ruimte om te ondernemen en te innoveren.”

Vorig jaar besloot Brabant de omvang van het bouwblok te limiteren op 1,5 hectare. Maar De Boer wil niet langer alleen de veehouderij sturen met een liniaal in de hand. ”Ik wil meer maatwerk leveren en minder handelen vanuit een generiek beleid. Want de situatie in het westen van de provincie is heel anders zijn dan in het oosten. Daar hoort een specifieke benadering bij.”

In maart 2013 moet de Brabantse Staten het nieuwe beleid goedkeuren. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben adviesbureau Arcadis opdracht gegeven uit te zoeken hoe de provincie de hele veestapel kan sturen.

Arcadis doet dit aan de hand van een provinciaal dierrechtensysteem, herdefinitie van grondgebondenheid, mestrechten, dierenwelzijnseisen en eisen met het oog op volksgezondheid en voedselveiligheid. Het advies van Arcadis is een vervolg op het eerste rapport dat het onderzoeksbureau opstelde in opdracht van Brabant. Volgens Arcadis laten het mestbeleid en de ruimtelijke ordening te veel ruimte open voor groei van de veestapel. Arcadis adviseerde toen om – los van landelijk of EU-beleid – een provinciaal of lokaal niet-verhandelbaar stelsel van dierquota per sector in te voeren, ook voor melkvee. Het tweede rapport moet aangeven hoe de provincie dat het beste kan doen.

De Boer gaat hiermee in tegen de nieuwe mestwet, die mogelijk in 2015 het huidige stelsel van dierrechten moet gaan vervangen. ”In 2013 wordt op zijn vroegst duidelijk welke rol mestverwerking gaat krijgen in onze provincie. Het zal in Brabant geen vervangend systeem worden voor het huidige dierrechtenstelsel. Brabant is tegen het intrekken van de dierrechten, zoals Bleker heeft voorgesteld. We houden hierover graag zelf de regie.” De gedeputeerde verwacht überhaupt niet dat de nieuwe mestwet per 1 januari 2013 ingaat. ”We zitten al bijna aan het kerstdiner. Ik acht het niet meer haalbaar voor 1 januari 2013.”

Volgens De Boer loopt Brabant voorop met dit beleid. ”Vorig jaar besloten Provinciale Staten het advies van de commissie Van Doorn als leidraad te gebruiken voor nieuw beleid. Het nieuwe kabinet heeft de uitkomst van Van Doorn ook omarmd. Ik wil dat de Brabantse boer gidsondernemer wordt van Nederland. Brabant heeft al de functie van gidsprovincie voor de Haagse politiek. We hebben immers de grootste veedichtheid van Nederland. Onze oplossingen voor de problemen met de intensieve veehouderij, inclusief melkvee, worden scherp gemonitord door de landelijke en provinciale politiek.”

Laatste reacties

  • tikka

    Daar zijn de brabantse boeren mooi klaar mee!

  • PluimveeBrabant

    Stop de export! Terug naar Ot en Sien. Voedselprijzen verdrievoudigen. De crisis is nog niet zwaar genoeg, de minima zijn weer de klos van onze regelneven.

  • John*

    eigenlijk dient elke ondernemer voordat er een uitbreiding komt aan te geven waar hij met zijn mest naar toe gaat. Van te voren niet vast gelegd dan ook geen uitbreiding. maar goed om te weten dat ik de ideeen van van doorn kan gaan gebruiken om mijn vergunning rond te krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.