Home

Nieuws 1154 x bekeken 1 reactie

'Vergroening GLB gaat goede kant op'

Boedapest - "De vergroening van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat een heel stuk de goede kant op." Dat is de indruk van Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in reactie op uitlatingen van EU-landbouwcommissaris Ciolos op de jaarvergadering van boerenorganisatie Copa-Cogeca in Boedapest.

Ciolos wil de mogelijkheid opnemen dat boeren kunnen voldoen aan de vergroeningseisen via 'equivalente maatregelen'. Dat kunnen alternatieve manieren van duurzame landbouw zijn zoals gecertificeerde weidegang of het toepassen van precisielandbouw. Maat noemt dat een forse stap in de goede richting. Hij vindt dat wel in tegenspraak met de weigering van Ciolos om een keuzemenu met meer vergroeningsmaatrgelen op te nemen in zijn voorstellen voor het nieuwe GLB dat in 2014 in moet gaan.

Maat ziet ook vooruitgang in de houding van het Europees Parlement. Daar liggen nog rond 8.000 wijzigingsvoorstellen die in behandeling zijn. Volgens de voorzitter van de landbouwcommissie in het EP, Paolo de Castro, is een meerderheid van mening dat het boeren geen geld mag kosten als ze niet kunnen voldoen aan de vergroeningseisen.

"Vergroening kan en mag geen extra kostenpost voor boeren betekenen", aldus Castro. Castro toonde zich optimistisch over de voortgang, maar benadrukte dat er eerst een akkoord moet komen over de totale EU-begroting, pas dan kunnen er echt verdere concrete stappen worden gezet met het nieuwe GLB.
Ook volgens Albert Jan Maat spitst de discussie zich nu in de eerste plaats toe op het budget. Maat roept de nieuwe regering in Den Haag alvast op om de lijn van Duitsland en Frankrijk te volgen. "Merkel en Hollande gaan voor behoud van het budget", aldus Maat, "Nederland moet ook duidelijk kiezen voor investeren in de agrarische sector."

Eén reactie

  • politiek

    Nederland had beter iemand anders kunnen sturen naar Boedapest. Alternatieve duurzame landbouw. ? Precisielandbouw ? Het lijken de woorden van Dijkhuizen wel. Probeer eerst maar eens te realiseren de gewone verantwoordelijke duurzame landbouw met behoud van de boerengezinsbedrijven. As er een 5 per dag moeten stoppen en de heer Maat neemt niet de moeite om daar voor op te komen zal het zodadelijk inderdaad goed fout gaan. We hebben dan nog over , inderdaad de mega bulk preciesie industrie landbouw zonder de gezinsbedrijven. Juist het GLB doel of onderwerp vergroening zal ook slachtoffer worden met die veehouderijindustrieen. Nog even en dan gaat Maat (met AH ? ) het woord groenen intensieve veehouderij gebruiken voor voortzetting van de huidige koers , de doodlopende weg voor een maatshappelijk verantwoordelijke veehouderij in Nederland met behoud van de boeren. Ook millieu zal slachtoffer worden dan. Maat kwam terug met excuses en nog geduld hebben begrijp ik. Het lijken de ronde tavelgesprekken bij AH wel.

Of registreer je om te kunnen reageren.