Home

Nieuws 366 x bekeken

VVD neemt initiatief in politieke crisis Flevoland

Lelystad - De VVD zal als grootste partij het initiatief nemen in de formatie van een nieuw college van gedeputeerde staten in Flevoland. Fractievoorzitter Jan de Reus zegt dat hij wil proberen de klus binnen vier weken af te ronden.

Het Flevolands college stapte woensdagavond voltallig op nadat Provinciale Staten unaniem een rapport over het falen van het provinciebestuur had vastgesteld in het natuurontwikkelingsproject Oostvaarderswold. Gedeputeerde Mard Witteman (PvdA) legde in Provinciale Staten uit, dat het college van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie zich niet in staat acht het beeld dat is ontstaan te weerleggen. "Er is weinig ruimte meer voor een uitgebreide discussie over de inhoud", concludeerde Witteman.

De huidig portefeuillehouder legde nog eens uit dat de ontwikkeling van het Oostvaarderswold sinds 2006 met steun van en onder aanmoediging van het rijk en provinciale staten de ontwikkeling van het natuurplan ter hand heeft genomen. "Lange tijd was het kabinet onze meest enthousiaste supporter en lange tijd kreeg dit enthousiasme navolging in Provinciale Staten."

Als het kabinet-Rutte niet had besloten tot een bezuiniging van 70 procent op het natuurbudget, was de provincie Flevoland niet voor voldongen feiten komen te staan.

De politieke situatie in Flevoland is door het besluit van het college ongewis. Fractievoorzitter De Reus van de VVD zei woensdagavond dat hij de tijd zal nemen om te zien welke mogelijkheden er zijn. Daar hoort ook de voortzetting van het huidige college bij, mogelijk zelfs met de zelfde gedeputeerden. "Er zijn veel meerderheden mogelijk in provinciale staten. Maar er ligt geen politiek conflict binnen het huidige college, dus we hoeven niet te kiezen voor een andere politieke samenstelling."

Fractievoorzitter Roelof Siepel van de ChristenUnie zegt dat het geen uitgemaakte zaak is, dat zijn partij wel deelneemt aan een nieuw college. "Er moet een nieuw collegeprogramma komen. We moeten zien of daar voor ons wat te halen valt."

In het huidige college was ChristenUnie met drie zetels in Provinciale Staten nodig voor de meerderheid. CDA (4), PvdA (6) en VVD (9) hebben samen 19 van de 39 Statenzetels. Voor een meerderheid moet tenminste één van de zittende partijen terugkeren in het college.

Of registreer je om te kunnen reageren.