Home

Nieuws 2180 x bekeken

Geen basis voor extra straf bij overtreding derogatie-norm

Alkmaar - Er bestaat geen wettelijke basis voor extra zware straffen, als agrarisch ondernemers doelbewust de 250-kilonorm per hectare voor stikstof overtreden. Dat zegt de rechtbank Alkmaar in een uitspraak tegen een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse Spanbroek.

Het ministerie had het betrokken bedrijf een bestuurlijke boete opgelegd, waarbij is uitgegaan van de norm van 170 kilo. De rechter zegt dat voor die strafverzwaring geen wettelijke basis bestaat.

Juristen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben intern gewezen op de omissie in de wetgeving. De wet nog niet aangepast, al is het ministerie bezig te kijken hoe de regelgeving kan worden verduidelijkt.

De Alkmaarse rechter zegt dat het voorstelbaar is dat de wetgever een overtreding van de norm van 250 kilo zwaarder wil straffen dan een overtreding van de 170-kilonorm voor boeren die geen gebruik maken van de derogatie. De derogatie houdt in dat onder voorwaarden tot 250 kilo stikstof mag worden uitgereden per hectare. De verplichtingen waaraan een boer moet voldoen, zijn echter niet in de Meststoffenwet opgenomen en evenmin in de daarop gebaseerde regelgeving. Daardoor kan de overheid ook niet terugvallen op de 170-kilonorm voor degenen die de 250-kilonorm overschrijven.

In het geval van het melkveebedrijf uit Spanbroek betekent dat een vermindering van de opgelegde boete. Het ministerie wilde eerst een boete opleggen van bijna 64.000 euro maar paste dat aan, nadat de boer zich daartegen verweerde. Het ministerie legde een bestuurlijke boete op van 45.000 euro. De rechter heeft dat nu verlaagd naar ruim 34.500 euro. Het bedrijf kwam in de kijker bij een landelijk onderzoek van de Algemene Inspectiedienst naar het fictief afleveren van meststoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.