Home

Nieuws 1680 x bekeken 2 reacties

Frans-Duitse deal over gelijk budget GLB

Den Haag – Frankrijk en Duitsland pleiten voor het in stand houden van het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tegelijkertijd is er in het Nederlandse demissionaire kabinet onenigheid ontstaan over de te varen koers.

Woensdag namen de landbouwministers Ilse Aigner (Duitsland) en Stéphane Le Foll (Frankrijk) een voorschot op de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting eind volgende maand. Veel regeringsleiders willen dat Brussel fors gaat bezuinigen, ook op het gebied van het GLB. De twee agrarische grootmachten nemen daar nu krachtig afstand van.

Aigner en Le Foll willen dat er hoe dan ook niet wordt gekort op de directe inkomenssteun. Een herverdeling van  de steun over de lidstaten keuren zij goed, onder de voorwaarde dat dit op ‘redelijke wijze’ gebeurd. Bovendien moet daarbij ook de tweede pijler (plattelandsbeleid) worden betrokken. Op het gebied van vergroening vragen de twee lidstaten om meer flexibiliteit.

In Nederland is intussen onenigheid ontstaan binnen het demissionaire kabinet over de inzet bij de begrotingsonderhandelingen. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) gaf woensdag aan zich niet te verzetten tegen een kleiner GLB-budget. De liberale fractie in de Kamer sprak zich onomwonden uit voor verlaging, net als de nieuwe partner PvdA. Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) en zijn CDA steunen echter de lijn van Frankrijk en Duitsland op dit punt.

LTO is boos over de uitspraken van Rosenthal. Volgens bestuurder Siem Jan Schenk moet het kabinet vasthouden aan een nominaal gelijk budget. “Door nu te roepen om een vermindering van de landbouwsubsidies verkwanselt Nederland zijn onderhandelingspositie voor zowel de EU-meerjarenbegroting als de inhoudelijke agenda van het GLB”, zegt hij.

Laatste reacties

  • pdenh1

    Het lijkt verstandig om de steun aan de landbouw te verlagen, gegeven het feit, dat structureel de agrarische markten zg. vast blijven resp. vaster worden, gegeven de alom toenemende vraag naar landbouwproducten enerzijds en het achterblijvende aanbod anderzijds. prijsstijging is het gevolg en we worden dan ook geconfronteerd met , althans voor granen en soybonen, erg hoge prijzen, waarbij mais waarschijnlijk nog duurder wordt, tenzij de 2 % , die voor ethganolproductie gebruikt wordt, weer naar de voedingssector zou gaan. Conclusie,, de agrarische sector zit in veel beter vaarwater en heeft dan ook minder behoefte aan overheidssteun.

  • joannes

    Je weet niet waar je over praat @pdenh! In de agrarische wereld is er een grote verscheidenheid aan ondernemingen. Die grofweg in te delen in: traditionele gezinsbedrijven, een groep gepensioneerd boeren die nog boeren, en de agressieve moderne bedrijven die de schaalgrootte en innovatie in zetten om vooral lage kostprijzen te scoren waarmee meer kans op rendabel produceren bij de pijzen die op de markt gevormd worden. Nu heeft de Rabo (pagina 2 http://www.nvv.nl/dutchtopics/Trog/trog_189.pdf) een rapport ism het Lei geproduceerd waaruit blijkt dat het gemiddeld rendement op EV - 2% voor de sector, inclusief alle subsidie voordelen die er nu zijn. Nu ....wat denkt u dat er gebeurt wanneer die subsidie weg valt? Die moderne bedrijven en die gepensioneerde boeren zullen wel blijven betaan. Die gezinsbedrijven zijn de klos en dat voelen en weten de Duitsers en de Fransen wanneer ze zo´n standpunt in nemen. Waarom moet men in Nederland eerst weer op de ideale tour en een sociale ramp veroorzaken op het platte land? (hopenlijk slechte info) Hier ben ik blij dat Duitsland en Frankrijk een grote stem hebben in het GLB budget beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.