Home

Nieuws 898 x bekeken 3 reacties

Brede blik nodig op dierhouderij

Wageningen - Bij de beoordeling van duurzaamheid in de veehouderij is een brede blik nodig. Dat zegt hoogleraar Imke de Boer (Dierlijke productiesystemen) bij haar intreerede aan de Universiteit van Wageningen.

Volgens De Boer staat het buiten kijf dat de veehouderij moet verduurzamen. Maar wat het meest duurzaam is, is niet overal hetzelfde. De Boer zegt dat bij de beoordeling van duurzaamheid moet worden gekeken naar het dierenwelzijn, de milieu-effecten en de portemonnee van de veehouder. Het is niet altijd zo dat een verbetering van een van die aspecten automatisch ook een verbetering van de andere aspecten is.

De huidige productie van vlees, melk en eieren legt een zware druk op het milieu, zegt De Boer. De sector is verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld, gebruikt 70 procent van het totale landbouwareaal, en onttrekt 8 procent van het wereldwijde, beschikbare zoetwater.

Door de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050, en de groei in inkomen, verdubbelt naar verwachting de vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong. Doorgaan op dezelfde voet betekent dat de druk op het milieu en de maatschappelijke zorgen rondom de veehouderij ook zullen toenemen, aldus De Boer.

De uiteindelijke keuze voor een systeem of innovatie kan verschillen per land of regio. Zo is het aandeel biologische melk in de totale melkproductie in een land als Denemarken, dat een lage bevolkingsdichtheid kent, hoger dan in Nederland, waar de bevolkingsdichtheid hoog is. Waar in het ene land het beslag op land er minder toe doet en de milieubelasting door de biologische productie van melk naar verhouding laag kan worden gehouden, ligt in het andere land de conventionele melkproductie meer voor de hand,

Om te bepalen welke wegen leiden naar een duurzame sector is een transparante maatschappelijke en politieke discussie nodig, aldus De Boer. Het kan daarbij niet anders, vindt zij, dat daarbij naar de consequenties voor de hele keten wordt gekeken, van productie van voer tot en met de consumptie van dierlijk product.

Laatste reacties

 • zanden

  Imke de Boer geeft de feiten goed weer:
  De huidige productie van vlees, melk en eieren legt een zware druk op het milieu, zegt De Boer. De sector is verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld, gebruikt 70 procent van het totale landbouwareaal, en onttrekt 8 procent van het wereldwijde, beschikbare zoet water.
  De conclusie ligt voor de hand: sterk inkrimpen van de veestapel en in plaats daarvan meer plantaardig voedsel produceren, waarbij we elk land zijn eigen landbouw gunnen, de moeder namelijk van elke economie

 • politiek

  Inderdaad denk ik ook dat Imke het correct weergeeft. Nietemin , het was haar intreerede aan de Universiteit Wageningen. Onduidelijk is/was of de heer Dijkhuizen aanwezig was. Ik bemerk sterke meningsveschillen. Ook inzake de mening van Fresco die ik dichter bij de visie van Imke de Boer plaats. Zeer sterk vind ik de mening van Imke dat alles transparant moet gebeuren . dus inclusief de mening van consument/producent van het dierlijke produkt. Hopenlijk kan zij wel een barieere doorbreken of de Nederlandse bevolking maar moet luisteren naar Universiteit Wageningen ! . Het zou eerder andersom moeten zijn ! . Inderdaaad , openheid en transparantie dus.

 • joannes

  Eindelijk iemand die het woord ¨duurzaam¨ lokaal wil gaan vertalen! Wil gaan concretiseren! Nederland is geen Frankrijk of Oost Duitsland, en zeker geen Argentië of China. Ik ben benieuwd hou de biologische footprint er in die vergelijking uitziet in samenhang met de concentratie? Natuurlijk geneutraliseerd voor binnenlands gebruik en export! Efficiënt produceren is anders als efficiënt consumeren als bevolking!

Of registreer je om te kunnen reageren.