Home

Nieuws 871 x bekeken

Bezwaren kolencentrale Eemshaven van tafel geveegd

Groningen – De ongeveer 6.300 bezwaren van burgers tegen de natuurbeschermingswetvergunning voor een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven zijn afgewezen. Dat meldt de provincie Groningen.

De burgers die bezwaar maakten hebben volgens de provincie geen onderscheidend belang. Driekwart van de bezwaarmakers kwam zelfs niet uit één van de Noordelijke provincies.

Bij de eerste, door de rechter afgekeurde vergunningverlening in 2008 werden elf bezwaren ingediend. Het aantal bezwaarmakers steeg scherp mede doordat Greenpeace en model-bezwaarschrift beschikbaar stelde, waarmee het mogelijk werd eenvoudig en zonder veel tijd kwijt te zijn mogelijk werd een bezwaar in te dienen tegen de voorgestelde kolencentrale. De provincie belooft wel de bezwaren in een eindoordeel over de centrale van het Duitse RWE mee te nemen.

LTO Noord diende net als een serie natuurbeschermingsorganisaties en Duitse overheden ook bezwaren in. De commissie Rechtsbescherming van de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hoort de partijen op 26 oktober. RWE selecteerde tot onvrede van LTO Noord akkerbouwgebied de Haansplassen voor natuurcompensatie, terwijl dat gebied bij de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur een lagere prioriteit heeft gekregen.

LTO Noord Glaskracht ageert tegen kolencentrales omdat deze goedkoper stroom kunnen leveren dan WKK’s, waarmee verduurzaming in de tuinbouw een klap krijgt. LTO Noord is eveneens tegen kolencentrales omdat ze onder meer de positie van biovergisters onder druk zetten door de stroomprijs te drukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.