Home

Nieuws 213 x bekeken

Wisselend beeld voor inkomen Britse boeren

Londen – Britse rundvee- en schapenhouders zien hun inkomen met ongeveer een kwart toenemen in het lopende financiële jaar (tot eind maart). Voor akkerbouwers met granen ligt het inkomen iets hoger dan vorig boekjaar, maar bij aardappeltelers lopen de verdiensten fors terug.

Ook varkenshouders en in mindere mate pluimveehouders zien hun inkomsten verder verminderen.
Dat blijkt uit een schatting van de boereninkomen 2011/2012 van het plattelandsministerie Defra.

De lijst wordt aangevoerd door de graantelers die gemiddeld 108.000 euro verdienen, 6 procent meer dan in de eerdere periode. Volgens Defra komt dat vooral door de goede resultaten bij koolzaad waarvan zowel het areaal als de prijzen zijn toegenomen. Andere akkerbouwers zien hun verdiensten echter met ruim een kwart krimpen van 134.000 naar 102.000 euro, vooral door de drastische val van de aardappelprijzen na de overvloedige oogst van afgelopen seizoen.

Melkveehouders konden juist profiteren van hogere prijzen waardoor hun inkomen met ruim een kwart toenam naar ruim 100.000 euro. In deze sector werden de hogere kosten ruimschoots gecompenseerd door de met gemiddeld 10 procent gestegen melkvergoeding.

Voor andere veehouders op laaggelegen gronden namen de inkomsten door hogere prijzen voor rundvee en vooral lammeren zelfs met 30 procent toe naar het nog altijd lage niveau van 33.600 euro. Boeren in heuvels en bergachtige gebieden kwamen uit op een gemiddeld inkomen van 28.800 euro, een toename van 12 procent.

De varkenssector kon, in tegenstelling tot de melkveehouderij, de hogere kosten lang niet volledig doorberekenen. Daardoor daalde het inkomen in deze sector met 20 procent naar 42.600 euro. Ook in het vorige boekjaar hadden varkenshouders al de grootste val in hun inkomen te incasseren. Gespecialiseerde pluimveehouderijen brachten het er met 75.000 euro, een daling met 8 procent, nog wat beter van af.

Tenslotte steeg het inkomen van de gemengde bedrijven met 7 procent naar een gemiddeld bedrag van 65.400 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.