Home

Nieuws 360 x bekeken

Voerwinsten over 2011 significant lager

Lelystad – De verwachte voerwinst voor de zeugenhouderij voor 2011 ligt op 359 euro. Dat is 136 euro lager dan de voerwinst die Agrovision over 2010 berekende. De verwachte voerwinst voor de vleesvarkenshouderij bedraagt 68 euro. Dat is 7 euro dan het Agrovision-cijfer over 2010.

Deze eerste prognoses over 2011 heeft het overleg prijsindicaties varkenshouderij bekend gemaakt. In dit overleg zitten deskundigen van Wageningen UR Livestock Research, Rabobank, ABN Amro en DLV advies bv. Bij het vaststellen van deze prognoses hebben ook de grote accountants- en adviesbureaus als ABAB, Gibo en Alfa hun inbreng gehad.

De voerwinsten over 2011 komen volgens de deskundigen vooral lager uit door de hogere voerprijzen, Het voer was in 2011 bijna 30 procent duurder dan in 2010. Uit de voerwinst moeten nog de overige bedrijfskosten als arbeid, rente, aflossingen en afvoer van mest worden betaald.

De prognoses zijn berekend uit de technische resultaten van 2010, waarbij rekening is gehouden met de trendmatige jaarlijkse productieveranderingen. Er is gerekend met prijzen voor biggen, vlees, opfokzeugen en voer die zijn vastgesteld uit de verschillende noteringen en LEI-gegevens.

De nu vastgestelde prognose kan worden gebruikt bij het vaststellen van begrotingen bij bedrijfsuitbreidingen en nieuwbouw. De prognose blijft staan tot Agrovision zijn kengetallenspiegel over 2011 in maart bekend maakt. De gegevens van Agrovision worden sectorbreed als referentiewaarde gebruikt.

Het is de tweede keer dat de overleggroep Prijsindicaties deze voorlopige prognoses bekend maakt. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst. ”Op deze manier voorkomen we dat er aan het begin van een nieuwjaar allerlei prognoses de ronde doen. Er is behoefte aan een goed referentiepunt aan het begin van het jaar tot Agrovision zijn gegevens bekend maakt”, aldus Izak Vermeij van Wageningen UR Livestock Research.

De ervaring van vorig jaar leerde dat de eerste prognose niet veel afweek van de later door Agrovision bekend gemaakte gegevens.

Of registreer je om te kunnen reageren.