Home

Nieuws 493 x bekeken

Tante Agaath-lening te laat geregistreerd

Een verlies op een lening aan een startende ondernemer (tante Agaath-lening) is niet aftrekbaar. Dit komt omdat de lening vijf dagen te laat is geregistreerd.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hof Arnhem de volgende: Belanghebbende (X) verstrekt een lening van 55.000 euro aan B en C, die samen in vennootschapsverband een onderneming starten. De geldlening is op 17 januari 2003 overeengekomen en ondertekend. De overeenkomst wordt op 19 februari 2003 door de Belastingdienst geregistreerd.

B en C worden in 2009 failliet verklaard. Belanghebbende verzoekt de inspecteur vervolgens om vast te stellen dat sprake is van een verlies als bedoeld in artikel 6.8 Wet IB 2001. De inspecteur voldoet niet aan het verzoek.

Hof Arnhem oordeelt dat de overeenkomst uiterlijk op 14 februari 2003 geregistreerd had moeten zijn. Nu de overeenkomst pas op 19 februari 2003 is geregistreerd, is de lening te laat geregistreerd. Er is derhalve geen sprake van een verlies op een belegging in durfkapitaal.

Het hof verwerpt nog belanghebbendes stelling dat de registratietermijn van vier weken te kort is en eigenlijk zes weken had moeten bedragen. Volgens het hof is deze termijn voor een relatief eenvoudige handeling niet te kort. Het gelijk is aan de inspecteur.

Of registreer je om te kunnen reageren.