Home

Nieuws 314 x bekeken

Polders onder water gezet

Leeuwarden - De waterschappen in Noord-Nederland zijn op meerdere plaatsen voorbereidingen aan het treffen om polders onder water te zetten.

Waterschap Noorderzijlvest (regio Groningen en Drenthe) besloot woensdag om ook de waterberging Peizermade gereed te maken en heeft in de loop van de middag de eerste dijk doorgestoken. Omwonenden waren voorafgaande geinformeerd. Ook zijn diverse wegen afgesloten. Het natuurgebeid Peizermade is ongeveer 700 hectare groot en kan 3 miljoen kuub water bergen. Al eerder nam waterschap Noorderzijlvest twee waterbergingsgebeiden in gebruik. Ondergelopen graslanden in de nabije omgeving worden drooggepompt om vervolgens het water te lozen in het boezemgebied.

Waterschap Friesland zegt te verwachten dat het water de komende dagen met nog 10 centimeter gaat stijgen. Om de situatie goed te monitoren richtte het Friese waterschap een actiecentrum in. Coordinator Henk Flikkema: “Er is nog geen sprake van een noodsituatie. Maar we verwachten meer neerslag en een verandere wind.” De wind zal naar verwachting gaan draaien van zuidwest naar noordwest. Spuien op de waddenzee wordt dan moeilijk en in sommige gevallen zelf onmogelijk.

In Friesland heeft het waterpeil zijn hoogste punt bereikt bij Kollum. Ook hier staan boezemlanden onder water. Flikkema: “Dit zijn de normale waterbergingsgebieden. Geen landbouwgrond. Ik verwacht dat de boeren dan ook nog weinig hinder zullen ondervinden van het hoge water. Ze zien hun graslanden wel natter worden en zijn bezorgd over eventuele vervolgschade.”

LTO Noord drong in een persbericht aan op de bouw van het zeegemaal bij Lauwersoog. Regionale bestuurders van de landbouworganisatie riepen de provincie op om snel te beslissen over de bouw van het zeegemaal. Gemalen in Flevoland werken per dag zo’n 15 miljoen kuub water weg. Normaal is dat 2 miljoen kuub water, meldt ANP. Ook dieselgemaal Wortman in Lelystad, dat alleen bij nood wordt ingezet, draait overdag.

Waterschap Zuid-Hollandse Delta sloot enkele buitendijks gelegen fietspaden af en een gemaal. Het Zuid-Hollandse Waterschap overweegt dijkbewaking in te zetten. In Overijssel heeft Waterschap Regge en Dinkel een grote hoeveelheid zandzakken geplaatst bij de stuw bij Archem in de Regge. De zandzakken moeten de spoelgaten dichten die zijn ontstaan doordat de grond aan weerszijde van de stuw is verzakt. Er zou geen risico zijn voor omwonenden.

De waterschappen verwachten de de overlast de komende dagen verder zal toenemen. Er wordt met name morgen veel regen verwacht. De grond is verzadigd, waardoor het water nergens heen kan. Sloten en kanalen worden maximaal gevuld. Rijkswaterstaat laat weten dat de hoge stand van de rivieren Maas en Rijn zorgt dat water niet geloosd kan worden. Dit geldt ook voor het IJsselmeer en het Lauwersoog.

Of registreer je om te kunnen reageren.