Home

Nieuws 358 x bekeken 41 reacties

Partij voor de Dieren snelst groeiende partij

Den Haag – De Partij voor de Dieren is de snelst groeiende politieke partij. Dat blijkt uit onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Universiteit Groningen.

Het aantal leden van de PvdD steeg in 2011 met 640 (5,5 procent) naar 12.250 leden. De PvdD blijft hiermee nog wel de kleinste politieke partij met leden.

Het CDA heeft in 2011 de meeste leden verloren. Netto zegden 4.611 leden (7 procent) hun lidmaatschap op waarmee het totaal aantal leden op 61.294 komt. Het CDA blijft hiermee wel de grootste partij, gevolgd door de PvdA met 54.279 leden. Deze partij kreeg er in 2011 640 leden bij. Op de derde plaats staat de SP met 44.186 leden. Het ledenaantal van de SP daalde in 2011 met 2.122 (-4,6 procent) De grootste partij in de Tweede Kamer, de VVD telt aan het begin van 2012 38.412 leden, een stijging van 470 leden (1,2 procent) ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal is het aantal leden van politieke partijen in 2011 met 2,1 procent gedaald naar 312.981 leden. Het ledenaantal van CDA, Christenunie, Groenlinks, PvdA en SP daalde, terwijl D66, PvdD, SGP en VVD in omvang groeiden.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  RR

  IK VINDT DAT HET VERBODEN MOET WORDEN ZULKE GROTE MEGA-PARTIJEN HOE KUN JE DIT LATEN GEBEUREN ALS JE ZELF TEGEN BIJV MEGA STALLEN BENT?

 • no-profile-image

  Ik denk niet dat dit een moeilijke vraag is.Het CDA is b.v. voorstander van megastallen , zelfs gesubsidieerd met overheidsgelden. Het PvdD is hier tegen. Gebruik van hormonen is veevoeders is toegestaan door het CDA. Dit gebeurd ook vooral in de grotere megastallen. De kiezer doet vervolgens zeer begrijpelijk zijn keuze. Ik voorspel dat met de huidige programma van beide patijen en inspanningsdaden in bestuur , zoals van b.v. Bleker , het PvdD fors meer gaat stijgen en het CDA fors meer zal daden zowel in leden alsook in zetels.

 • no-profile-image

  Het meest geweldige van dit artikel is wel dat het CDA zoveel verliest, wederom verliest.
  Het kan niet hard genoeg gaan. Ik hoop dat ze Bleker handhaven, dan is het einde in zicht. zo hoort het ook.
  Kan het CDA eens zien dat natuur in Nederland bij mensen toch wel meetelt. Jammer dat het CDA niet uit mensen bestaat. Jammer is het eigenlijk niet.
  Goed van de PVDD

 • no-profile-image

  In de tweede kamer gaat het er niet om wie het snelst groeiende partij is. Het gaat er nog steeds om het gelijk krijgen. En dat zien we o.a. terug in de verkiezingen. De VVD is dan wel niet de grootste partij maar heeft wel de meeste stemmen verkregen. Het blijkt ook dat massa=kassa tijd voorbij is. Het meeste aan leden hebben zoals het CDA wil nog niet zeggen dat je de meeste stemmen krijgt.

 • no-profile-image

  @ Zandbergen: helemaal gelijk. Vooral bij het Cda hoop ik dat Uw stelling helemaal waar is. Wat moeten we daar vanaf in dit land. Oplossing hiervoor: Bleker verheerlijken.

 • no-profile-image

  Beste slimme Anti: Jouw reacties in het verleden waren meer gebazeerd op het in de grond trappen dan wel afbranden van het beleid van Henk Bleker.

  Straks leg je zijn foto nog onder je kussen,of mischien laat je er wel behang van maken dat via de Pvdd te bestellen is.

  Hoe vreemd kan het lopen!!!!!!!

 • no-profile-image

  Slimme anti je bent een echte NSBer, je behoort respect te hebben voor die ander die het misschien ook wel eens bij het rechte eind heeft.Grof heeft het goed gezien met dat gehak van jou ,een lul ben je .

 • no-profile-image

  @ Grof en Dekker , is het nu nodig om zo op elkaar te reageren richting anderen hiervoor. Reageer liever inhoudelijk op het artikel. Dat kan ik van u beiden niet lezen.

 • no-profile-image

  Nou Politiek ,daar gaatie dan.

  Conklusie uit dit rapport is wel dat de Pvdd stemmers meer betrokken zijn bij hun partij ,daar ze in verhouding de meeste leden hebben tot hun stemmers.
  Betrokkenheid is goed,daar kunnen de andere partij stemmers een voorbeeld aan nemen .
  Ik adviseer dan ook dat een ieder die stemrecht heeft dan ook lid word van een politieke partij,zo de betrokkenheid word vergroot en zo het succes van een patij ook recht doet.

 • no-profile-image

  Netjes verwoord, dat had ik niet beter kunnen doen. Nu nog hopenlijk een reaktie van de heer/mevrouw Dekker op het artikel.

 • no-profile-image

  Ik ben het eens met Grof dat wanneer je echt betrokken bent bij de politiek je ook lid moet zijn van een politieke partij. Zelf ben ik dan ook al vele jaren lid van een partij.

 • no-profile-image

  Verder wil ik nog graag het volgende kwijt: er wordt door " politiek" een verband gelegd tussen hormonen, mega stallen en het CDA.
  Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat dit verband niet bestaat. Hormonen zijn op Europees niveau al decennia lang verboden. Er wordt ook streng op gecontroleerd.
  Op dit punt heeft nooit enig verschil bestaan tussen een CDA minister van landbouw of iemand van VVD( van Aartsen),D66 ( Brinkhorst) of PvdA( Manshold).
  Verder is er geen verschil in voeding in een kleine stal of een grote stal. Die zogenaamde mega stallen hebben er dus ook niets mee te maken.

 • no-profile-image

  Beste Mozes. Het kan dan voor iedereen wel duidelijk zijn volgens u , bij het CDA zeer beslist nog niet. Op 25 mei 2011 heb ik bericht gedaan naar de de heer Koopmans , over concrete situaties. 25 augustus en 25 september is er ook weer overleg , per mail. Het verband wat ik de heer Koopmans duidelijk maak is dus niet steeds niet weerlegd door het CDA in die 8 maanden. Er worden verontschuldigingen aangeboden voor het niet reageren met als excuus dat de heer Koomans het erg druk heeft..
  Inzake dat controleren op hormonen ,meneer/mevrouw Mozes , meerdere concrete opdrachten voor hormoononderzoek heb ik , die gewoon spoorloos verdwijnen. Die vraag is ook weggelegd bij het CDA of dat mag conform wetgeving. Ook nog geen antwoord. Nog steeds te druk neem ik aan.
  Ik ben overigens ook lid van een politieke Partij.

 • no-profile-image

  klein foutje inzake datums overleg. 25 september moet 14 september wezen.

 • no-profile-image

  Hier dan een reactie op het artikel. Het is leuk dat een partij veel leden heeft maar het aantal leden zegt niets over het stemgedrag van stemmers,je ziet het aan de leden die bv.de VVD heeft gekregen met de laatste verkiezingen , en ze hebben er maar een 470 bij gekregen. Het aantal stemmers loopt hiermee niet paralel. De inspiratie en gedrevenheid en een goed aanvoelen wat de doorsnede burger erg belangrijk vind is voor een partij tijdens de verkiezingen erg doorslaggevend. Denk hierbij bv. aan Pim Fortuin , hij had toch behoorlijk veel aanhang in een kort tijdsbestek en volgens mij nog niet zoveel leden Maar een partij kan zeker niet zonder leden die hierdoor een goede steun geven aan de partij. Ik vind wel dat er niet te veel (ongeveer 6 ) partijen het volk moeten vertegenwoordigen, je zal toch als burger nooit een partij kunnen vinden die 100% jou denkbeelden naar voren brengt. Er zijn dan ook veel stemmers die dan op lijst 1 en dan weer bv. op lijst 6 stemmen.Het onderzoek wat de Universiteit Groningen heeft gedaan heeft volgens mij dan ook niet zoveel waarde.

 • no-profile-image

  Hier dan een reactie op het artikel. Het is leuk dat een partij veel leden heeft maar het aantal leden zegt niets over het stemgedrag van stemmers,je ziet het aan de leden die bv.de VVD heeft gekregen met de laatste verkiezingen , en ze hebben er maar een 470 bij gekregen. Het aantal stemmers loopt hiermee niet paralel. De inspiratie en gedrevenheid en een goed aanvoelen wat de doorsnede burger erg belangrijk vind is voor een partij tijdens de verkiezingen erg doorslaggevend. Denk hierbij bv. aan Pim Fortuin , hij had toch behoorlijk veel aanhang in een kort tijdsbestek en volgens mij nog niet zoveel leden Maar een partij kan zeker niet zonder leden die hierdoor een goede steun geven aan de partij. Ik vind wel dat er niet te veel (ongeveer 6 ) partijen het volk moeten vertegenwoordigen, je zal toch als burger nooit een partij kunnen vinden die 100% jou denkbeelden naar voren brengt. Er zijn dan ook veel stemmers die dan op lijst 1 en dan weer bv. op lijst 6 stemmen.Het onderzoek wat de Universiteit Groningen heeft gedaan heeft volgens mij dan ook niet zoveel waarde.

 • no-profile-image

  Het onderzoek in Groningen ken ik niet. ( hopenlijk niet van Vonk of Stapel ) Wel denk ik dat de agro-sector ook een soort Pim Fortuin nodig heeft en dan behoeft het nog niet eens in een nieuwe partij te zijn. Die zal ontzettend veel kunnen redden want de huidige koers zal alleen maar leiden tot nog meer verliezers. Zowel op gebied van natuur ,welzijn dieren als gezinsbedrijven .Ik persoonlijk geloof er helemaal niets van dat de PvdD erop uit is om de agro-sector kapot te maken en nog minder om gezinsbedrijven kapot te maken. Nietemin ben ik van oordeel dat de huidige koers ook fout gaat. De RABO verteld doodleuk als de agro-sector er niet in slaagt volumevergroting te verkrijgen men zich terugtrekt als financierder. Daar zie ik de oplossing voor agro-Nederland ook zeer beslist niet. Misschien alleen voor de RABO., maar is dat dan hetgeen wat we willen??

 • no-profile-image

  @Politiek,Bij de huidige koers kun je vraagtekens zetten maar als de pvdd er niet op uit is om de agro-sector de nek om te draaien moet je mij eens vertellen waar ik dat vinden kan. Voorlopig zie ik van de pvdd bijna alleen nog maar halve waarheden en "onhandige"uitspraken die veel kwaad bloed zetten in agro Nederland.1 ding moet ik de partij wel nageven,ze zijn zeer professioneel in het beinvloeden van "onwetende"burgers.Feitelijk lijken ze wel op de pvv,wel veel populair gebrul maar niet construktief met een sector om tafel willen zitten.En daar zou volgens mij de winst zitten.(verantwoordelijkheid nemen)

 • no-profile-image

  @Leo,s vriend. Ik heb geschreven dat PvdD er zeer beslist niet op uit is om gezinsbedrijven kapot te maken, en ook niet de agro-industrie. Dat het in die agro-industrie anders moet , dat zal ieder wel duidelijk zijn hoop ik , want die maakt juist zelf de gezinsbedrijven met de huidige werkwijzen kapot. De PvdD die willen juist een andere agro-industrie. Voor onderhoud en het leefbaar houden van de buitengebieden kan je beter te maken hebben met 10 gezinsbedrijven als 1 megabedrijf die zijn aandacht alleen maar gericht heeft op de productieomvang en telkenmale weer vergroten om rendabel te blijven. Ze worden steeds meer gestuurd door de agro-industrie, ofwel door euro,s i.p.v. door de inwoners van Nederland ofwel de stemmers. Voor wie is b.v. het vlees?? dat gaat voor 80 % naar het buitenland. Dat is iets anders als de nek omdraaien ,heer/mevrouw Leo,s vriend. Juist het CDA is zeer nauw betrokken bij die agro-industrie en dat zal wel de reden zijn dat men ( nog ) geen antwoord geeft op mijn vragen. Dezelfde vragen heb ik ook gesteld aan de PvdD en dan ontvang je binnen 1 week antwoord. Het CDA na diverse excusen , 8 maanden later nog niet.Het CDA is echter verantwoordelijke in beleid. Op 3 oktober heb ik de vragen ook voorgelegd aan Europese Commissie voedselveiligheid in Brussel en VVO in Ierland. Communicatie is dus gaande, Mozes , want ik denk ook net als u , dat Europese Wetgeving de huidige praktijen in Nederland verbied.
  Het lijken simpele , algemene vragen maar ik kan ze staven.
  1) Mag er overheidsgeld betaald worden bij hormoongebruik in veevoeders
  2)Mag er bij voedselveiligeidsonderzoek gebruik gemaakt worden van laboratoria die niet erkend zijn.
  3) wie is verantwoordelijk voor voedselveiligheid??bedrijfsleven of overheid??
  4) mogen er hormoononderzoeken vernietigd worden in voeders en vlees. Meerdere onderzoeken heb ik laten doen voor eigen opdracht en rekening , echter alles is vernietigd.
  5)mogen er monsters en karkassen die verdacht zijn van hormonen vernietigd worden binnen de officiele bewaartermijn.
  6) vraag 6 - 10 liggen ook bij EC Brussel ter beantwoording nu Nederland weigerd antwoord te geven,
  Mogelijk is het CDA en de Agro-industrie bereid om antwoord te geven en anders zal de kiezer wel een antwoord geven

 • no-profile-image

  Hoe luidde het antwoord van de PvdD dan, Politiek?

 • no-profile-image

  @ Kritische lezer:
  vraag1, nee
  vraag 2, nee
  vraag 3, verantwoordelijk voor veilig voedsel is bedrijfsleven en verantwoordelijk voor controle hierop is overheid.
  vraag 4, nee
  vraag 5, nee
  Nu dus nog afwachten wat de andere 4 partijen als antwoord gaan geven, te weten CDA, de overheid( incl.produktschappen) Europese Commissie voedselveiligheid in Brussel en de VVO in Ierland.

 • no-profile-image

  Een open deur dus. Vraag is wat je er nu mee gaat doen. Bij het CDA hoef je niet te zijn want die is net zo corrupt als het ministerie van landbouw/WUR. Dat blijkt ook nu wel weer.

 • no-profile-image

  welnu, een medewerkster van Europese Commissie voedselveiligheid heeft mij geadviseerd om de vragen ook voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Die werken opener ,sneller en transparanter. Dat kan pas als je eerst de vragen gesteld hebt aan de verantwoordelijke in besluitvorming. Vandaar ook dat ik de vragen schriftelijk heb gesteld. Krijg ik geen antwoord van CDA, overheid( incl.produktschappen) of een misleidend antwoord , dan zal daar dus de nationale ombudsman een oordeel over geven.

 • no-profile-image

  Politiek, ik kan er geen touw aan vast knopen. Ilegaal hormoon gebruik is een zeer ernstige zaak. De Voedsel en Waren Autoriteit controleerd hierop. Dit is een overheidsinstantie waar de betreffende minister verantwoordelijk voor is.
  Als u aanwijzingen hebt dat de VWA hun taak niet goed uitvoeren moet u de Kamerleden daarvan in kennis stellen die vervolgens de minister hierop kunnen aanspreken. U bent hiervoor niet afhankelijk van het CDA. Kamerleden van iedere partij kunnen hier vragen over stellen.
  De PvdD heeft in het verleden al eens een spoeddebat aangevraagt omdat in een veewagen een varken een ander varken in het oor had gebeten wat vervolgens bloedde.
  Als u serieuze aanwijzingen hebt over hormoon gebruik adviseer ik u de kamerleden van de PvdD hiervan in kennis te stellen die hier vervolgens vragen over kunnen stellen.
  Een andere mogelijkheid is het zoeken van publiciteit via verschillende media (bv Zembla ).

 • no-profile-image

  Politiek, u schrijft dat u meerdere onderzoeken in eigen opdracht en rekening hebt laten uitvoeren, Zou ik mogen weten wat u dit gekost heeft?

  Verder schrijft u dat de overheid hormoononderzoek door niet erkende laboratoria laat uitvoeren.
  Het probleem is dat hormoononderzoek zeer kostbaar is en maar enkele laboratoria over de apparatuur en kennis beschikken. Voor zover ik weet voeren deze laboratoria de onderzoeken uit onder toezicht en verantwoordelijkheid van de VWA waardoor ze wel rechtsgeldig zijn.

 • no-profile-image

  @Mozes ,Kosten onderzoek. Ik heb eeen factuur gevonden van 6306.30 euro. Meerdere keren heb ik onderzoek laten doen op hormonen en nooit heb ik de uitslagen mogen ontvangen. Ook niet na diverse verzoeken daarvoor. Alles behoorde vernietigd te worden.
  Erkende laboratoria. Via de Raad van accredatie kan u opvragen welke laboratoria erkend zijn en waarvoor. Inderdaad wordt er inzake voedselveiligheidsonderzoek gebruik gemaakt van laboratoria die niet erkend zijn.
  Ook een VWA dient gebruik te maken van laboratoria die erkend zijn. Je kan precies opvragen welke laboratoria waarvoor een erkennig hebben.Volgens Europese wetgeving moet je gebruik maken van officiele erkende onderzoekmethoden en laboratoria.. Gebruik je dus niet erkende laboratoria dan kunnen die wat creatiever werken want die kunnen hun accredatie niet verliezen omdat ze die niet hebben. Uitslagen en monsters kan men zo gewoon weggooien , doodgewoon omdat die geen erkennig en regelgeving inzake monsteronderzoek hebben. Het VWA behoort zich hier ook aan te houden , maar doet het niet.

 • no-profile-image

  Hormoononderzoeken. Ik heb de opdrachten hiervoor , incl. specificatie welke dieren welke dag ,incl. facturering laten inzien aan de AID. Bevestiging heb ik. De AID -ambtenaar bevestigde ook gewoon dat dit gewone praktijken zijn, maar dat hij ook machteloos is . Ik maak er een rapport van en dat gaat naar mijn afdelingschef en dan gaat het , het laatje in . Veel te gevoelig aldus de ambtenaar en ik waag er mijn pensioen ook niet aan. Opdrachten van bovenaf.
  Mozes ,. inderdaad als de vragen niet komen van kamerleden of een inbraakprocedure door de Europese Commissie blijft dat laatje dicht.

 • no-profile-image

  Politiek, Je geeft me een zeer uitgebreid antwoord maar niet op de vraag die ik je stelde.
  Als jij op eigen kosten en eigen initiatief een onderzoek laat uitvoeren waarvan je geen uitslagen krijgt en wel een rekening begin ik toch te twijfelen........Verhaal lijkt me erg sterk.

 • no-profile-image

  Leo,s vriend. In de ministeriele briefwisseling en vertrouwelijke rapporten wordt geschreven dat de verontreinigingen niet toevallig zijn. Daar heb ik nog wel een copietje van , indien gewenst.
  Er zijn wel meer mensen die met deze werkwijzen het niet eens zijn. Overigens Leo , heb ik morgen weer overleg met de LTO Nederland over deze situaties. Die zijn hier ook van op de hoogte.

 • no-profile-image

  Letterlijk stukje tekst:
  Groeihormonen als estradiol en progesteron, die bij de vleesproductie worden gebruikt, hebben naar gelang van het het geval endocriene, immunologische, neurobiologische, immunotoxische, genotoxische, kankerverwekkende en ontwikkelingsremmende effecten. Bevolkingsgroep die het grootste risico loopt, zijn kinderen tot in de pubertijd.

 • no-profile-image

  Dat de VWA illegaal hormoongebruik onder de pet houdt wil ik niet zo maar geloven. Zeker niet als geen enkele politieke partij er iets over zegt. Zelfs de PvdD niet die toch iedere mogelijkheid aangrijpt om de veehouderij zwart te maken.

 • no-profile-image

  Beste Mozes. In 2010 heb ik een klacht ingediend inzake hormoongebruik in veevoeders bij produkschap diervoeders. Onduidelijk is voor mij waarom de klacht niet wordt vermeld in het jaarverslag van 2010. ( conform klachtregistratie, verordening klachtbehandeling ) Ik heb in 2011 het verzoek schriftelijk gedaan om vernoemde klacht te vermelden in jaarverslag 2011. Ook daar heb ik dus een officiele klacht van gemaakt en ingediend in 2011. Tevens de klacht herhaald inzake hormoongebruik in veevoeders , die was ingediend in 2010. Ik ben benieuwd of ze conform klachtregistratie vermeld worden in jaarverslag 2011. Mozes, zoals ik eerder aangaf licht de verantwoording inzake volksgezondheid eerst bij het bedrijfsleven en de controle erop bij de overheid. Het CDA is hier volledig over ingelicht.
  Ik begrijp uw verwijzing naar de PvdD dus niet.

 • no-profile-image

  Over welke veevoeders hebt u het? Voor welke diersoorten? Welke hormonen? Op welk moment worden ze toegevoegd en door wie of zijn het stoffen die van nature voorkomen? Zijn het verboden middelen of toegestane groeibevorderaars? Waarom doet niemand in de Tweede Kamer er iets mee als er een volksgezondheidsprobleem is?

 • no-profile-image

  In de vertrouwelijke rapporten ( van ministerie) lees ik dat medewerkers van de AID de varkenssector aanduiden als een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. Uiteraard heb ik zelf ook bepaalde vermoeders anders geef je geen opdrahten voor onderzoek. Ik zal eerst de uitslagen moeten ontvangen , die dus particulier gegeven zijn , alvorens ik kan zeggen over welke hormonen het gaat. Ook voor mij is onduidelijk waarom ik niets mag weten. Die vraag heb ik overigens wel weggegelegd bij de VVO in Dublin en de Europese Commissie in Brussel of dat zomaar mag , het achterhouden/vernietigen van laboratoriumonderzoeken. Tevens is die vraag al in 2010 aan Produktschap veevoedes gesteld maar die weigeren de vraag( en antwoord ) te registreren.

 • no-profile-image

  dhr. Politiek suggereert voortdurend een allesomvattende samenzwering door overheid en bedrijfsleven, noemt echter niet man en paard. Koketteren met 'vertrouwelijke' rapporten alleen is weinig overtuigend. Net zo min als uw 'wel rekening maar géén onderzoeksresultaten' verhaal. U betaalt immers voor een resultaat, wanneer die er niet is, is er dus ook niks om te betalen. Beter nog: zoek een ander lab ergens op de wereld, zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Wanneer je wérkelijk iets wil weten zijn daar legio mogelijkheden voor, het vol laten lopen van het 'klachtenregister' bij een productschap lijkt mij niet daarbij behoren. Neen, al met al weinig overtuigend.

 • no-profile-image

  dhr. geen boer. Als u dus geen boer bent , dan bent u mogelijk werkzaam bij produktschap veevoeders. Ben overigens maar gerust dat ik man en paard niet ben vergeten te vernoemen in commmunicatie met VVO Dublin en Europese Commissie Brussel. Het is overigens ook het volste recht van u om te beweren dat alles comform wetgeving gaat, inzake voedselveiligheid en als voedselveiligheid u niets interesseerd mag ook maar dan zie ik het nut van uw reaktie niet in. Ik wil u adviseren om eerst onderzoek te doen welke laboratoria die erkend zijn voor officiele controle op residuen voordat u monsters onderzoekt en dus niet zomaar ergens op de wereld, zoals u voorsteld.

 • no-profile-image

  Politiek, u hebt een onderzoek laten doen, hebt daar een factuur voor ontvangen en deze ook betaald. U hebt echter geen uitslag ontvangen?
  Ik heb de laatste dagen hier eens over nagedacht en kan dit maar op 1 manier verklaren.
  In de psychologie is het een bekent verschijnsel dat iemand die iets niet kan aanvaarden de neiging heeft om het bestaan hiervan te ontkennen. Een voorbeeld: iemand wil zijn huis verkopen en vraagt een makelaar om een taxatie van de waarde. De makelaar bekijkt het huis en noemt een bedrag. Het bedrag is veel lager dan de man gedacht had. Het is voor hem onaanvaardbaar. Een paar weken later beklaagd hij zich tegenover zijn buurman. " Die makelaar is komen kijken en heeft mij nu weken later nog steeds geen duidelijkheid gegeven over de waarde van mijn huis".

  Als u een factuur hebt ontvangen en ook betaald dan staat het als een paal boven water dat u ook een uitslag hebt ontvangen. Ik vermoed dat uit deze uitslag blijkt dat er geen spoor van hormonen zijn. U hoopt echter zo vurig op een hormoonschandaal dat deze uitslag voor u onaanvaardbaar is en bent vervolgen het bestaan van de uitslag gaan ontkennen.

  Verder verbaast het mij dat u een hormoonschandaal in de varkenshouderij zoekt. Daarmee gaat uw geloofwaardigheid nog verder onderuit. Varkens hebben zo'n genetische aanleg voor groei en vleesaanzet dat hormonen vrijwel niets meer toevoegen. Er is ook nog nooit een incident met verboden groeihormonen in de varkenshouderij geweest. De sector waar groeihormonen veel voordeel opleveren is de kalver en stierenmesterij. De kalveren zijn afkomstig van melkkoeien en hebben maar weinig aanleg voor vleesaanzet. Met hormonen kan hier grote winst gehaald worden. Alle incidenten met hormonen in het verleden deden zich dan ook in deze sector voor.

 • no-profile-image

  @ politiek: man man wat een gezwets. U suggereert een samenzwering met bijbehorende doofpot. Verder komt u niet; het blijft bij onsamenhangende suggesties en verdachtmakingen, in taalgebruik welke duidelijk boven uw stand ligt. Zó overtuigt u echt he-le-maal niemand.
  P.S.: Ik moest overigens even lachen om uw stelling dat indien ik geen boer ben, ik dan mogelijk werkzaam ben bij het productschap Diervoeders. Kostelijk!

 • no-profile-image

  Mozes , met vermoedens komen we niet verder. Zowel niet , als alles correct is gebeurd als wat de reden zou zijn om mij de uitslagen van de hormoononderzoeken niet te geven/te vernietigen. Waarom zou ik een hormoonschandaal zoeken??? Waarom zou een ander die verbergen??? U mag kiezen hierin. Dan heeft u het nog over de voordelen van hormonen in de verschilende sectoren, varkens ,kalveren,stieren. Volgens mij is in geen enkele sector hormoon toegestaan. Dat staat los van in welke mate de economishe voordelen zijn. Overigens beweerd rapport ministerie dat hormoon progesteron en estradiol wel een groeistimuator is voor varkens
  @ geen boer. Het verheugd me te lezen dat ik u aan het lachen heb gebracht. Dat doet me denken dat er aan de keukentafel lachend wordt gezegd dat een beetje hormoon geen kwaad kan. Maar goed de vragen liggen nu elders ter beantwoording.

 • no-profile-image

  @politiek, ik wens u heel veel sterkte bij uw queeste naar de hormonen in ons voedsel. Wellicht dat u de derde alinea van Mozes nog even herleest, aangezien u de clou hierin volgens mij niet oppikt. Ook dit geeft inderdaad te denken over uw deskundigheid. Het feit dat u lukraak allerlei instanties (ik tel hier: CDA, Europese Commissie, VVO Ierland (?), overheid (niet gespecificeerd), productschappen, ombudsman, AID, LTO) bombardeert met uw ongetwijfeld precieze bevindingen, geeft ook al een beetje te denken. En u vraagt zich toch nog af waarom u nooit iets substantieels weder hoort van deze partijen? Met alle respect, wordt het niet eens tijd voor een andere hobby?

 • no-profile-image

  nee, want dit ( hobby volgen u ) gaat nog enkele jaren duren. Voordat je immers met de vraagstelling en klachtprocedure inzake voedselveiligheid, terecht kan bij de Europese Commissie en de Nationale Ombudsman moet je andere procedures doorlopen hebben. Ik bombardeer overigens niemand. Een simpel voorbeeld.
  Een paar jar geleden heb ik vragen gesteld over de miljoenen euro,s produktschapsgeld .ik meen ongeveer 9 miljoen , die betaald worden voor de gevolgen van hormoongebruik in veevoeders Mijn stelling is dat die miljoenen thuishoren bij het bedrijfsleven zelf, ofwel de voerfabrieken. De mening van het Produktschap is dat ze dit wel mogen doen omdat men vind dit het privaat geld is. Brussel legt mij uit dat produktschapsgeld bij dergelijke vergoedingen ook staatsmiddelen zijn. Het antwoord zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.