Home

Nieuws 246 x bekeken

Nog geen akkoord over ganzen bij Schiphol

Haarlemmermeer – Overheden, Schiphol en LTO Noord zijn het nog niet eens over afspraken om de ganzendruk rondom luchthaven Schiphol te beperken.

De omliggende boeren willen meewerken aan oplossingen, maar niet zonder goede regeling voor de gemaakte onkosten.
Ganzen kunnen in botsing komen met vliegtuigen. De schade aan de vliegtuigen kan zo groot zijn, dat deze gedwongen moeten terugkeren of in het ergste geval zelfs een noodlanding moeten maken.
Voorzitter Siemen Ruiter is als voorzitter van LTO Noord in Noord-Holland betrokken bij het overleg over het ganzenbeleid. Andere betrokken partijen zijn ondermeer Natuurmonumenten, Schiphol, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. ”Wij hebben net als andere betrokkenen vragen gesteld. In het convenant stond ondermeer de verplichting om bepaalde gewassen niet meer te telen. Dat gaat ons te ver. Wij willen graag maatregelen nemen om de vliegveiligheid te bevorderen, maar het kan niet zo zijn dat de kosten daarvan op ons worden afgewenteld.”
Ruiter zegt dat in de voorstellen gesproken wordt van beperkingen in een gebied met een straal van dertien kilometer rondom de luchthaven.
De afgelopen twee jaar hebben akkerbouwers op vrijwillige basis op ongeveer honderd hectare grond de graanstoppels meteen na de oogst ondergeploegd, om het land minder aantrekkelijk te maken voor ganzen.
Ruiter zegt dat de afspraken rond Schiphol ook moeten worden bekeken in samenhang met de afspraken over de terugdringing van de ganzenpopulatie in heel Nederland. ”Als landelijk geen afspraken worden gemaakt, is het bij Schiphol dweilen met de kraan open.”
De verwachting is dat de betrokken partijen op korte termijn weer bij elkaar komen om te praten over nieuwe afspraken.


Of registreer je om te kunnen reageren.