Home

Nieuws 316 x bekeken

ILG: aankoop EHS op schema, uitvoering niet

Den Haag – Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is succesvol geweest op het gebied van aanschaf van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), op het beheer, en op het onderdeel Landschap.

Voor de overige onderdelen van het ILG, zoals de inrichting van de EHS, herinrichting van landbouwgebieden en investeringen in recreatie en het waterbeleid liggen achter bij de doelstellingen. Dat blijkt uit de vierde rapportage van het Comité van Toezicht van het ILG, voor de periode 2007 tot 2010.

Het comité wijt de vertraging in de uitwerking van de ILG-doelstelling aan het ontbreken van goed overleg tussen rijk en provincies. Daarnaast hebben provincies nog onvoldoende tijd en ruimte gekregen om afspraken uit de bestuursovereenkomst te kunnen nakomen. Het comité concludeert dat het voor het inrichtingsbeleid in de toekomst van groot belang is dat de positie van Dienst Landelijk Gebied en Dienst Regelingen adequaat wordt geregeld.

De provincies hadden op 31 december 2010 11.000 hectare landbouwgrond in voorraad die verkregen zijn via het ILG. Alleen in Friesland, Noord-Holland en Utrecht ligt de aankoop van gronden achter op de doelstelling. In Groningen en Gelderland werd er meer grond aangekocht dan nodig.

In 2012 zal per provincie een rapportage over de gronden voor de EHS worden opgesteld. Dit is in het belang van de voorgenomen decentralisatie van het natuurbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.