Home

Nieuws 491 x bekeken

Hoge Veluwe bedenkt argumenten voor Bleker

Hoenderlo - Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft op verzoek van staatssecretaris Henk Bleker van Natuur argumenten op een rijtje gezet die pleiten voor de invoering van de nieuwe natuurwet. De Hoge Veluwe nam al eerder als enige natuurorganisatie afstand van alle kritiek die Bleker op zijn wetsvoorstel ontving.

,,We distantiëren ons van de toonzetting en de eenzijdige voorstelling van zaken, die kennelijk bedoeld zijn om de publieke opinie negatief te beïnvloeden'', schrijft Hoge Veluwedirecteur Seger baron van Voorst tot Voorst vrijdag in een brief aan Bleker. ,,Het ministerie van ELI heeft een uitermate zorgvuldig proces gevolgd en ook organisaties die de huidige wet- en regelgeving niet in de portemonnee voelen, naar hun mening gevraagd.'' De directeur doelt daarmee op natuur- en milieuclubs die niet zelf een natuurgebied beheren of bezitten.

De Hoge Veluwe veegt onder andere de zware kritiek op het afschaffen van beschermde natuurmonumenten van tafel. Volgens het park valt 96,5 procent van de 66 natuurmonumenten binnen de Ecologische Hoofdstructuur en blijven ze dus beschermd. Provincies en gemeenten kunnen zaken als duisternis en geluid voor gebieden die hun bescherming verliezen in eigen bepalingen regelen, aldus het park.

De Hoge Veluwe adviseert Bleker om de bescherming van soorten strafrechtelijk te regelen, voor zover dat nog niet is gewaarborgd in tal van wetten en richtlijnen die gewoon blijven gelden.,,Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Als er ook een meldplicht komt voor alle activiteiten die beschermde soorten zouden kunnen verwonden, verontrusten of doden, is er zelfs meer bescherming dan op grond van Europese regelgeving nodig is'', meent Van Voorst tot Voorst.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.