Home

Nieuws 206 x bekeken

'Grote hervorming systeem emissierechten noodzakelijk'

Woerden - De handel in emissierechten is vrijwel geheel tot stilstand gekomen.

Drastische hervormingen van het systeem zijn noodzakelijk om uitzicht te houden op een beperking van voor de landbouw wereldwijd problematische opwarming van de aarde. Dat zegt Hans Grünfeld, directeur van de VEMW, kenniscentrum voor zakelijke energie- en waterverbruikers. De rechten worden binnen het zogeheten ETS-systeem toegewezen op basis van productie in het verleden. Door de economische crisis vermindert de productie en is een overschot aan rechten ontstaan. Het jaar 2012 was daarom volgens Grünfeld een “slecht jaar voor de strijd tegen klimaatverandering.”

De prijs voor CO2 daalde door het overschot waardoor bedrijven geen prikkel voelen voor het vergroenen van hun productieproces. Om het ETS-systeem nieuw leven in te blazen moeten rechten worden verstrekt op basis van huidige productie. Wordt er niet geproduceerd, dan krijgt men in deze visie ook geen rechten op basis van het verleden.

Bovendien vindt Grünfeld dat opkomende economieën en de VS tot het systeem moeten toetreden. Met landen kan een verschillend tijdspad worden afgesproken voor het behalen van een norm of “benchmark”, waardoor ook de industrie in minder rijke landen financieel in staat wordt gesteld te vergroenen.

Het ETS-systeem omvat momenteel twee sectoren: de energiesector en de zware industrie. Voor de landbouw is een ander plan tot emissiereductie opgesteld. Volgens een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving worden doelstellingen voor 2020 ook voor sectoren buiten het ETS-systeem niet gehaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.