Home

Nieuws 653 x bekeken

Financiële crisis decimeert winst loonwerkers

Nijkerk – De aanhoudende financiële crisis raakt ook loonwerkers in het hart, zo blijkt uit een analyse van brancheorganisatie Cumela.

De gemiddelde winst van bedrijven agrarische loonwerkers of bedrijven met agrarische en grondverzetactiviteiten daalde tussen 2007 en 2010 met 60.000 euro. Een gemiddelde agrarisch of gemengd loonwerker maakte in 2009 ruim 30.000 euro verlies.

Cumela heeft voor de zogeheten Cumela Kompas analyse de resultaten van 187 bedrijven bestudeerd. De bedrijven noteerden in 2007 een groei die door in 2007 geplaatste orders ook in financieel rampjaar 2008 doorzette. De orderportefeuille zag echter weinig aanwas, terwijl een stijgende dieselolieprijs marges onder druk zette.

In 2009 kwam de klap. Het aantal loonwerkers daalde jarenlang minder snel dan het aantal boeren. Om teruglopende marges op te vangen, hebben bedrijven daarom vaak hun activiteiten verbreed, maar de crisis zette de bouwwereld op slot. Bovendien kwamen melkveehouders financieel onder druk doordat de melkprijzen de laagste niveaus ooit aantikten.

Vooral de extra werkzaamheden zoals graslandverbetering en onderhoudswerk rond de bedrijven kwam volgens de onderzoekers op een laag pitje te staan. De grootste neergang was in 2008 en 2009 zichtbaar bij gemengde en agrarische loonwerkbedrijven, die overigens voor de crisis wel betere resultaten boekten dan puur agrarische loonwerkers.

De solvabiliteit of kredietwaardigheid van agrarische loonbedrijven is afgenomen. De bedrijven zijn in omzet soms misschien gegroeid maar deze groei was gezien het gebrek aan winstgevendheid vaak niet verantwoord, aldus Cumela.

In feite is de crisis in de bouwsector deels afgewenteld op de gemengde bedrijven, die plots veel minder machines aan de bouwsector konden verhuren. Zowel agrarische als gemengde bedrijven presteren overigens nog altijd een stuk minder dan de pure grondverzetbedrijven, die ook in 2009 en 2010 ondanks een neergang zwarte cijfers schreven.

Bij de kostenontwikkeling valt op dar arbeidskosten met twee procentpunt zijn toegenomen tot 43,1 procent van de totale kosten. De kostenpost brandstof en smeermiddelen steeg met 1,1 procentpunt tot 12,6 procent, terwijl ook de afschrijving van machines versnelde, van 15,7 procent van de totale kosten in 2007 tot 17,2 procent in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.