Home

Nieuws 177 x bekeken

EU-rechter onderzoekt afroming inkomenstoeslagen

Luxemburg - Het Europese Hof van Justitie buigt zich over de rechtmatigheid van afroming van bedrijfstoeslagen ten gunste van plattelandsontwikkeling.

In het uiterste geval leidt dit tot een verhoging van het budget voor inkomenssteun met 2 tot 3 miljard euro, meldt Agra Europe.

Een aantal Duitse boeren en landbouworganisaties heeft de verhoging van de zogenoemde modulatie van 5 tot 10 procent over de periode 2009 tot 2013 aangevochten voor een regionale rechtbank. Zij beweren dat de afspraken die de lidstaten hierover maakten in het kader van de health check in strijd zijn met Europese regelgeving.

Volgens de boeren is een verhoging van de modulatie alleen toegestaan bij veranderende marktomstandigheden. De lidstaten motiveerden hun besluit destijds door te verwijzen naar klimaatverandering en de noodzaak tot het nemen van natuur- en milieumaatregelen. Ook betwisten de boeren de extra hoge afroming voor de grootste ontvangers.

De rechtbank heeft de klacht verwezen naar het Hof van Justitie in Luxemburg. Indien de modulatieverhoging moet worden teruggedraaid, leidt dat tot een verschuiving van maximimaal 3 miljard euro van de tweede naar de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een uitspraak wordt niet voor 2013 verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.