Home

Nieuws 1302 x bekeken

Bleker: dier niet vermenselijken

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker hekelt de vermenselijking van het dier door maatschappelijke organisaties en linkse politieke partijen.

In een interview met Boerderij Vandaag betoogt hij dat dierenleed in perspectief moet worden bezien. ”Opvliegende ganzen bij Schiphol vormen een belemmering voor het vliegverkeer, brengen verdorie duizenden mensenlevens in gevaar”, zegt hij. ”En dan vragen sommige fracties zich af of vergassing wel de juiste oplossing is. We moeten het goed regelen, dat vind ik ook, maar we hebben het wel over een gans hoor.”

Hetzelfde geldt voor de jacht. Het niet-beheren van wildpopulaties leidt onherroepelijk tot auto-ongelukken. ”Dieren zijn dieren en geld is geld. Maar dat is het dan. Er zijn mensen die zeggen dat je alle bambi’s moet laten lopen. Dan moet je na twee weken maar eens langs de provinciale wegen gaan kijken.”

In het gesprek gaat Bleker ook in op de vraag of er beperkingen moeten worden gesteld aan de omvang van veehouderijbedrijven. Volksgezondheid is daarbij leidend, benadrukt hij. ”Er zullen altijd maatschappelijke organisaties zijn die elke koe extra als het begin van het einde beschouwen, en dat is hun goed recht, maar de discussie is genuanceerder. Het gaat niet primair om het aantal dieren.”

Komend najaar komt de Gezondheidsraad met een rapport over de effecten van de grootschalige veehouderij op de volksgezondheid. Indien de conclusies daartoe aanleiding geven, is Bleker van plan maatregelen te treffen. ”Er zijn dan twee opties: bepaalde concentraties zijn niet meer toegestaan, of er komen minimumafstanden. Ik heb daarvoor al een wettelijke bepaling aangekondigd.”

Lees het interview met Henk Bleker in Boerderij Weekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.