Home

Nieuws 228 x bekeken

Perceelsregistratie kostte 17 miljoen euro

Den Haag – De operatie ’perceelsregistratie’ heeft sinds de start in mei 2009 tot en met eind vorig jaar Dienst Regelingen (DR) € 17,2 miljoen gekost. Dit laat de dienst desgevraagd weten.

De kosten die dit jaar zijn gemaakt, worden niet meer apart bijgehouden en vallen onder reguliere beheerswerkzaamheden van de percelen.

DR moest op last van Brussel alle percelen van boeren opnieuw intekenen, omdat uit EU-controles bleek dat ook op niet-subsidiabele grond premies werden uitbetaald. In mei 2009 startte de operatie. Pas in oktober daarna maakte toenmalig landbouwminister Verburg er – bijna terloops – melding van. In de landbouwsector ontstond ontevredenheid, omdat veel boeren het oneens waren met de aanpassing van de grenzen door DR.

Onder anderen door studenten werd ruim twee jaar geleden begonnen met het checken van de perceelsgrenzen van 500.000 referentiepercelen van bijna 60.000 boeren. Dit betekent dus dat de operatie perceelsregistratie bijna 35 euro per perceel kostte. Per boer is dat ruim  300 euro.

Volgens DR ging het meeste geld op aan kadasterkosten voor het leveren van kaartmateriaal, alsmede aan kosten voor automatisering voor het verwerken van deze informatie in de digitale registers van het agentschap. Verder was extra personeel nodig voor de beoordeling van de aanpassing van perceelsgrenzen door boeren en het weer voorleggen van deze informatie aan de boeren.

De extra kosten die voortvloeien uit de herbeoordeling van perceelsgrenzen staan in het jaarverslag 2010 van DR, dat deze zomer verscheen. De apparaatkosten, personele en materiële kosten, kwamen fors boven de begroting uit.

De totale lasten van DR kwamen in 2010 uit op 179 miljoen euro. Begroot was 130 miljoen euro. De hogere kosten zijn ook het gevolg van extra werkzaamheden voor omvorming van het bestaande Programma Beheer naar Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.

Of registreer je om te kunnen reageren.