Home

Nieuws 181 x bekeken

Overijssel haalt slot van landbouwontwikkeling

Zwolle – De provincie Overijssel haalt het slot van de landbouw- en natuurontwikkeling.

Gedeputeerde Staten willen 37,6 miljoen euro uittrekken voor de inrichting van 1.100 hectare natuur en de verkaveling en inrichting van 4.800 hectare landbouwgrond. De provincie is niet van plan nog gronden aan te kopen. Het voorstel van GS, dat in oktober in de statencommissie wordt besproken, is vrijdag gepresenteerd door gedeputeerde Hester Maij. Vijftien stilgelegde projecten worden hervat, terwijl elf andere projecten definitief worden stopgezet.

De provincie legde de ontwikkeling eind vorig jaar stil, nadat staatssecretaris Henk Bleker aankondigde geen geld meer beschikbaar te hebben voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en bovendien toe wilde naar een herijking. De provincies en het rijk zijn daarover in onderhandeling. Het besluit van GS om nu een eigen koers te varen staat los van die onderhandelingen, zegt gedeputeerde Maij.

Maij zegt dat de provincie niet ontkomt aan keuzes, die in sommige gebieden zeker pijnlijk zullen zijn. Vooral in gebieden waar de provincie zelf geen grond heeft verworven, worden de projecten afgeblazen. Een van de projecten die wel doorgang vinden is de inrichting Oldematen bij Staphorst, waar ongeveer 950 hectare agrarisch natuurbeheer wordt gerealiseerd, waarbij 120 boeren betrokken zijn, van wie een groot deel is aangesloten bij agrarische natuurverenigingen. Daarnaast geeft de provincie ook voorrang aan particuliere projecten voor natuurbeheer.

Maij licht toe dat de provincie het aan haar bewoners verplicht is duidelijkheid te scheppen. “Sinds oktober vorig jaar ligt alles stil. Eerlijkheidshalve moet ik ook zeggen dat wij er belang bij hebben om sommige projecten door te zetten, omdat ook Europa er aan bijdraagt.”

Maij prijst zich gelukkig dat het vorige college tijdig heeft besloten geen geld meer uit te trekken voor de aankoop van natuur. Daardoor is de provincie niet – als sommige andere provincies – genoodzaakt gronden af te stoten om de begroting sluitend te krijgen. De provincie zal met deze operatie tegelijk ook het geld op tafel leggen voor het beheer van de gronden. Maij zegt dat het nog volstrekt onzeker is hoe de bezuinigingsplannen van Bleker uiteindelijk zullen uitpakken voor haar provincie. Zij vreest echter dat de doelstelling van de staatssecretaris om 600 miljoen euro te bezuinigen, voor een aanmerkelijk deel terecht komt in Overijssel. Dat zal ten koste gaan van de geplande realisatie van de EHS.

Of registreer je om te kunnen reageren.