Home

Nieuws 288 x bekeken

Oud landbouwer soms geen BTW verschuldigd bij verkoop bouwperceel

Volgens het Europese Hof van Justitie is er niet altijd BTW verschuldigd als een oud landbouwer bouwpercelen verkoopt. Als de bestemming van de grond buiten zijn wil gewijzigd is dan is er geen sprake van ondernemerschap voor de BTW.

Het oordeel van het Europese Hof komt na vragen van een Poolse rechter. Omdat de omzetbelasting een “Europese belasting” is, heeft de uitleg van het Hof ook belang voor de Nederlandse praktijk.

Kort samengevat is het oordeel van het Europese Hof de volgende:
De heer Słaby verwerft in 1996 – als natuurlijk persoon – landbouwgrond om landbouwactiviteiten te verrichten. In 1997 wordt de bestemming van de grond gewijzigd tot terrein bestemd voor de bouw van vakantiewoningen. Słaby beëindigt de landbouwonderneming in 1999. Hij splitst het perceel in 64 percelen die hij ter verkoop aan particuliere personen aanbiedt. In 2000 wordt het eerste perceel verkocht. Volgens de Poolse fiscus is Słaby btw-plichtig en moet hij btw in rekening brengen bij de verkoop van de percelen. Het echtpaar Kuć is onderworpen aan de btw-landbouwregeling. Een deel van de grond waarop het echtpaar zijn onderneming uitoefent wordt door een bestemmingswijziging bestemd voor de bouw van woon- en dienstenfaciliteiten. Het echtpaar verkoopt sinds 2004 delen van die grond. Volgens de Poolse fiscus is de verkoop van de percelen btw-plichtig. Het echtpaar stelt dat de grond tot het privévermogen behoorde. De Poolse rechter heeft in de zaken Słaby en Kuć prejudiciële vragen gesteld. Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat een natuurlijke persoon die een landbouwbedrijf heeft uitgeoefend op een terrein dat na een wijziging in de bestemmingsplannen buiten zijn wil om als nieuwe bestemming bouwgrond krijgt, niet als btw-ondernemer moet worden aangemerkt wanneer hij dit terrein wenst te verkopen. Hierbij geldt dan wel dat deze verkopen deel uitmaken van het beheer van zijn privévermogen. Volgens het HvJ EU wordt er wel een “economische activiteit”? uitgeoefend als de natuurlijke persoon met het oog op het sluiten van deze verkopen actief stappen onderneemt voor de verkoop van onroerend goed door middelen in te zetten die te vergelijken zijn met die welke worden aangewend door een fabrikant, handelaar of dienstverrichter. Hierbij is niet van belang of deze persoon een “forfaitair belaste landbouwer”? is.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.