Home

Nieuws 155 x bekeken

Nieuwe afspraken voor dijkverzwaring tussen waterschappen en Rijk

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met elf waterschappen nieuwe afspraken gemaakt over het versterken van dijken en duinen.

Rijk en waterschappen gaan zich samen inspannen om de projecten uit het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2017 afgerond te hebben. Hierin worden waterkeringen aangepakt die niet meer aan de strenge normen voldoen. De financiering van de versterking van dijken en duinen wordt voor de helft door het Rijk en voor de helft door de waterschappen gedaan. De afspraken zijn onderdeel van het Bestuursakkoord Water.

Of registreer je om te kunnen reageren.