Home

Nieuws 235 x bekeken

Minder geld voor controle op transgene gewassen

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu beperkt het budget voor controle op verantwoorde toepassing van transgene gewassen. Voor 2012 is het budget met 21 procent gereduceerd ten opzichte van de begroting van vorig jaar, naar 2,4 miljoen euro. Voor 2013 is het budget met 42 procent verlaagd naar 1,94 miljoen euro.

Het budget wordt hiermee beperkt tot alleen de juridisch verplichte doelstellingen. Het gaat dan om de taken van de Commissie Genetische Modificatie (Cogem), die risico’s analyseert en adviseert bij eventuele toelatingen en het programma biotechnologie.

De regering vindt dat de toepassing van transgene gewassen kansen biedt in bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, landbouw, industrie of geneeskunde. Toepassingen moeten optimaal benut worden met waarborging van het vereiste veiligheidsniveau, staat in de plannen van het ministerie van IenM.

Om mens en milieu te beschermen tegen mogelijk nadelige effecten worden door de overheid voorafgaand aan de toepassing van transgene gewassen de mogelijke schadelijke effecten afgewogen tegen het gebruik van gangbare organismen in vergelijkbare situaties. Transgene gewassen worden alleen toegestaan bij een aanvaardbaar risico voor mens en milieu.

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 800 vergunningen verleend voor ingeperkt gebruik van transgene gewassen, waaronder een tiental voor gebruik in het milieu, zoals bij veldproeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.