Home

Nieuws 310 x bekeken

Maximum uitloop bio-leghennen ter discussie

Bonn – Ifoam, de internationale organisatie voor biologische landbouw wil een maximum van 150 meter uitloop instellen voor biologische leghennenbedrijven.

Het gaat hierbij om 150 meter berekend vanaf de staluitgangen. Vanaf hier wordt dan een cirkel met een diameter van 150 meter getrokken.

Op dit moment is er geen wettelijke maximum uitloop voor biologische leghennen maar de meeste Nederlandse bedrijven die eieren naar Duitsland exporteren houden zich aan de Duitse KAT-regels van 350 meter. Voor biologische kippen geldt dat maximaal één kip per vier vierkante meter uitloop mag worden gehouden. ”Door de uitloop terug te brengen naar 150 meter moeten bestaande bedrijven tussen de 25 en 50 procent terug in dieraantallen”, zegt Jaap van Deelen, voorzitter van de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV).

De Ifoam wil met het advies de schaalgrootte van biologische bedrijven beperken tot maximaal 20.000 opfokleghennen en 12.000 leghennen omdat kleinschaligheid in hun ogen beter past bij het biologische principe.

”Het is goed om na te denken over wat de grenzen zijn voor het aantal dieren op biologische pluimveebedrijven”, zegt Van Deelen. ”Maar de BPV wil niet dat dit ten koste gaat van de groei in de biologische sector.”

Als compromis wil de BPV zich hard maken voor een uitlooplengte van 250 meter als enige voorwaarde voor de bedrijfsgrootte. Naar verwachting wordt het Ifoam-advies eind dit jaar behandeld door de Europese Commissie. Mocht het advies worden aangenomen hoopt de BPV op een goede overgangsregling voor biologische pluimveehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.