Home

Nieuws 188 x bekeken

LTO eens met advies Gezondheidsraad over antibiotica

Den Haag - LTO kan zich vinden in het advies van de Gezondheidsraad aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VWS) over antibioticagebruik.

“Toch zullen we antibiotica nodig blijven hebben,” zegt LTO portefeuillehouder Diergezondheid Toon van Hoof. Volgens van Hoof mag de veehouderij geen verhoogde risico’s voor de gezondheid van mensen met zich meebrengen. “Dat zijn we ons bewust en daar werken we hard aan”.

In het advies ‘Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen’ constateert de Gezondheidsraad dat bij bacteriën de resistentie tegen antibiotica toeneemt. Volgens de Raad vormen de ESBL-producerende bacteriën het grootste probleem. “De bijdrage van de veehouderij aan de verspreiding van ESBL producerende bacteriën is niet exact vast te stellen”, reageert Van Hoof. “Er komen ook door het reizen naar verre buitenlanden nog al wat bacteriën mee met mensen. Het is vaak de combinatie van veegerelateerde bacteriën en die van mensen die tot mutaties leiden die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.”

De Raad constateert in haar rapport dat de veehouderij op de goede weg is, maar dat aanvullende maatregelen nodig zijn. “We kunnen een heel eind meegaan met de voorstellen die de Raad doet voor te nemen maatregelen”, zegt Van Hoof. “Het is geen discussie dat mensen niet ziek mogen worden van de veehouderij. Aan de andere kant zullen we wel onze dieren gezond moeten houden en daar hebben we soms ook antibiotica voor nodig.”

Of registreer je om te kunnen reageren.