Home

Nieuws 177 x bekeken

Kamer wil eigen inkomsten maatschappelijke organisaties stimuleren

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat de regering het subsidiebeleid voor maatschappelijke organisaties aanpast. De maatschappelijke organisaties moeten in het nieuwe beleid gestimuleerd worden om deels hun eigen inkomsten te genereren. Dat blijkt uit een aangenomen motie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

De motie werd ingediend door SGP-kamerlid Kees van der Staaij van de SGP. De motie kreeg steun van VVD, CDA, Groenlinks, D66 en SGP. Door het zorgen voor eigen inkomsten wordt volgens de Kamer de betrokkenheid van vrijwilligers vergroot, net als het maatschappelijke bereik van deze organisaties.

De Kamer nam ook de motie van CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma aan waarin hij de regering vraagt het mogelijk te maken dat er voldoende hoogopgeleide kenniswerkers beschikbaar zijn voor de topsectoren. Van Haersma Buma roept op tot een kennisdeal tussen de topsectoren en de onderwijsinstellingen, zodat de ontwikkeling van deze sectoren niet wordt belemmerd door een tekort aan geschikt personeel. Als aanvullende maatregel pleit CDA ervoor om Nederland aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide mensen vanuit het buitenland.

De derde motie die werd aangenomen was van Groenlinks kamerlid Jolanda Sap en Christenunie-voorman Arie Slob. Zij roepen de regering op zich te houden aan de internationale afspraak om minimaal 0,7 procent van het bruto nationaal product uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. De motie werd gesteund door de fracties van CDA, PvdA, SP, Groenlinks, Christenunie, SGP en PvdD.

De Tweede Kamer diende aan het slot van de Algemene Politieke Beschouwingen in totaal 31 moties in. Zeven werden na reactie van minister-president Mark Rutte aangehouden. Voor 21 moties was geen kamermeerderheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.