Home

Nieuws 393 x bekeken

Hogere overschotten door aanscherping mestnormen

Bilthoven - De fosfaat- en stikstofoverschotten op veebedrijven daalden in 2009 niet meer, maar gingen juist weer omhoog. Dit gebeurde in reactie op de aanscherping van de mestnormen in de voorgaande jaren en een hoger gebruik van dierlijke mest. Dit was deels ter compensatie van het gebruik van fosfaat en stikstof uit kunstmest.

Het RIVM tekent dit beeld op uit de gegevens van het monitoringsnetwerk dat Nederland heeft opgezet om de Europese Commissie te kunnen informeren over de resultaten van het mestbeleid. In 2009 was het fosfaatoverschot op de bodembalans ongeveer 20 kilo per hectare. Dit beeld was voor nagenoeg het hele land gelijk. Het berekende stikstofoverschot was 208 kilo per hectare.

Op grasland in de zandregio en op bouwland op löss was het stikstofgebruik hoger dan de gebruiksnorm, maar op bedrijfniveau lag het gebruik overal beneden de norm. Het fosfaatgebruik lag op bouwland en op gras in de zand- en lössregio enkele kilo’s boven de gebruiksnorm. Op bedrijfsniveau lag het in de klei- en veengebieden onder de norm, en in zand- en lössgebieden boven de norm.

Of registreer je om te kunnen reageren.