Home

Nieuws 205 x bekeken

Etiket nodig voor honing met transgene pollen

Luxemburg - De teelt van transgene gewassen in de buurt van imkerbedrijven dreigt een halt te worden toegeroepen, na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Het hof bepaalt dat honing dat pollen bevat van de transgene maissoort MON 810 niet zonder toestemming op de markt mag worden gebracht en als zodanig geëtiketteerd moet worden. De zaak was aanhangig gemaakt door een aantal Beierse imkers, die gevrijwaard willen worden van de ongewenste bezoedeling van hun producten met pollen van transgene mais.

De kwestie ging niet over de veiligheid van de mais, maar over de toelating van voedingsmiddelen waarin transgene grondstoffen zitten. In dit geval zegt de Europese rechter dat het er niet toe doet of de grondstoffen bewust aan voedingsmiddelen zijn toegevoegd, of dat het gaat om onbedoelde toevoegingen. De uitspraak heeft mogelijk implicaties voor alle producten die - bedoeld of onbedoeld - pollen van transgene gewassen bevatten, ook producten die worden ingevoerd vanuit landen waar transgene gewassen op grote schaal zijn toegelaten en worden geteeld.

De Nederlandse jurist Thijs Etty van het Instituut voor Milieustudies van de Vrije Universiteit in Amsterdam zegt dat de uitspraak een pijnlijk verlies is voor biotechnologiebedrijf Monsanto en de Europese Commissie. Hij zegt dat de uitspraak korte metten maakt met de opstelling van de Europese Commissie en Monsanto dat de aanwezigheid van geringe sporen van transgene pollen niet vereist dat de honing een toelatingsprocedure doorloopt. Monsanto heeft wel toestemming voor het in de handel brengen van de genetische mais en ook voor een aantal afgeleide producten. Maar er is geen toestemming voor de introductie van honing met pollen van transgene mais.

Biotechnologiebedrijf Monsanto zegt dat de veiligheid van de mais niet ter discussie staat en dat het gewas al vijftien jaar zonder probleem op de markt is. De Europese Commissie zegt de uitspraak te moeten bestuderen.

Greenpeace vraagt zich af wat de implicaties van de uitspraak kunnen zijn voor ondermeer veldproeven in Nederland, waarbij bijvoorbeeld aardappelplanten wel tot bloei mogen komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.