Home

Nieuws 210 x bekeken

China en Vietnam werken aan vaccin nieuw vogelgriepvirus

Bangkok – Veterinaire experts in China en Vietnam werken aan een vaccin dat een nieuwe variant van het dodelijke vogelgriepvirus (AI), meldt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

”Elk jaar bekijken vaccinproducenten in China tegen welk type AI gevaccineerd moet worden”, zegt Wantanee Kalpravidh, regionaal coördinator van het VN-bureau voor grensoverschrijdende dierziekten. ”Met de bestaande vaccins voor binnenlands pluimvee waren we tussen 2004 en 2011 in staat in te spelen op veranderingen in het virus.”

Tegen een mutatie van het dodelijke virus in China en Vietnam, die eind augustus werd ontdekt, werken de oude vaccinaties echter niet meer. Het gemuteerde virus zou schadelijker zijn dan de oude varianten.

Ondanks vaccinaties, massale ruiming van geïnfecteerd pluimvee en nieuwe veiligheidsmaatregelen bij pluimveebedrijven in Zuidoost-Azië, het epicentrum van een grote vogelgriepuitbraak in 2008, lukte het niet het virus uit te bannen.

De landen wijzen nu met de beschuldigende vinger naar de Vietnamese autoriteiten, die de massale vaccinatie van pluimvee in het noorden en oosten van het land dit voorjaar opschortten, ondanks het feit dat in beide regio’s de vogelgriep nog heerst.

In 2011 werden echter wel 50 miljoen doses gebruikt in het zuiden, waar de nieuwe varianten van het virus nog niet ontdekt zijn.

In het noorden en oosten van Vietnam gingen duizenden kippen dood aan de gemuteerde variant van het H5N1-virus: H5N1-2.3.2.1. Met het opschorten van de voorjaarsenting doorbrak Vietnam het patroon dat sinds 2005 vrij gestaag is volgehouden, namelijk tweemaal per jaar enten tegen vogelgriep.

In andere landen waar de vogelgriep nog steeds heerst, zoals Bangladesh, China, India en Indonesië, gingen de vaccinaties gewoon door.

China zegt zich geen grote zorgen te maken over het nieuwe virus, aangezien het vooral is aangetroffen bij wilde vogels. Wel zouden de autoriteiten alert zijn op mogelijke ziekteverschijnselen bij pluimvee en mensen.

De FAO dringt aan op betere uitwisseling van informatie in de regio, zegt Wantanee. ”Landen zoals Cambodja en Laos hebben hulp nodig bij het monitoren van hun pluimvee. De controlemechanismen moeten daar verbeterd worden.”

Op de Filippijnen, die in de regio bekend staan als vogelgriepvrij, zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Geïmporteerd pluimvee wordt extra gecontroleerd en ladingen zonder de juiste papieren worden direct vernietigd.

Op de Filippijnen zijn sinds de ontdekking van het AI-virus in 2003, geen dodelijke menselijke slachtoffers gevallen. In Indonesië, waar 146 doden vielen door het H5N1-virus, heeft de binnenlandse controles verscherpt. Onderzoek naar het bestrijden van het virus staat weer hoog op de nationale agenda.

Vietnam is het land in de regio dat na Indonesië het zwaarst getroffen is door de vogelgriep. Er raakten 119 mensen geïnfecteerd met het virus en 59 daarvan overleden. Sinds 2004 zijn er naar schatting 63 miljoen kippen geruimd.

Of registreer je om te kunnen reageren.