Home

Nieuws 207 x bekeken 1 reactie

Boeren op zoek naar maatregelen voor waterbeheer

Heino – Een groep van 15 melkveehouders en akkerbouwers uit Oost-Nederland gaat gericht werken aan duurzaam waterbeheer op het bedrijf.

De deelnemers zijn verenigd binnen het project Landbouw op Peil dat is opgezet door LTO-Noord, vijf waterschappen en drie provincies. ”Het Oosten van het land bestaat uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. Hier zien we dat boeren veel te maken hebben met of te droge of te natte percelen. In de eerste fase van het project hebben we per bedrijf gekeken naar mogelijke oplossingen. We hebben gekeken naar waterpeil, gewassen, bodemstructuur en bedrijfsvoering” zegt Maartje Ahne namens het project.

Jan Reimer uit De Lutte is een van de deelnemers van het project. Hij heeft een bedrijf met 45 hectare grond en 90 koeien. ” Rondom de boerderij liggen voornamelijk de hogere esgronden met een laag grondwaterpeil, waardoor er in de zomer in toenemende mate een vochttekort is. Waar voorheen nog 13 tot 14 ton droge stof geoogst kon worden, zie je nu dat dit in een droge zomer terugloopt naar 8 tot 9 ton droge stof per hectare. Wij hopen via dit project de juiste balans te vinden door meer overtollig water vast te houden voor drogere perioden en minder droogtegevoelige gewassen te verbouwen.”

Volgens akkerbouwer Nico Enting is de grond op zijn bedrijf snel te droog vanwege de grote afvoer van de (waterschaps)sloten. ”Gedurende het groeiseizoen staan de meeste sloten permanent droog. Wij zoeken de oplossingsrichting het liefst in het verondiepen van met name de huidige waterschapssloten, maar zolang dat nog niet realiseerbaar en/of uitgevoerd is, moeten we naar mijn idee samen met het waterschap het oppervlaktewater op (laten) pompen en proberen het zolang mogelijk vast te houden, zodat het binnen het wortelbereik van de gewassen komt en blijft”, volgens Enting.

Vrijdag gaat de twee fase van het project in, waarbij de maatregelen in de praktijk worden gebracht. Het gaat hier om beregenen, ontwateren, de inzet van vernieuwde drainage systemen, droogte resistente gewassen of een aangepast teeltplan. Over een jaar zullen de effecten van de maatregelen worden bekeken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    ixbmgjplkb

    NhnHdi rgkicilwukvp, [url=http://pokzxobywphz.com/]pokzxobywphz[/url], [link=http://krsqwpsqkihm.com/]krsqwpsqkihm[/link], http://suxxvfnnqwhc.com/

Of registreer je om te kunnen reageren.