Home

Nieuws 541 x bekeken

BTW-aftrek voor voorgenomen verhuur caravans

Het is volgens de rechtbank Haarlem aannemelijk dat er geïnvesteerd is met het oog op het in de toekomst verrichten van economische activiteiten. Daarom is er sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Dit ondanks het feit dat de beoogde activiteiten door omstandigheden buiten de wil van de ondernemer niet zijn doorgegaan.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Haarlem de volgende:
In 2005 koopt de man van belanghebbende (X), enkele percelen grond op een bungalowpark, en een caravan. Zij had de intentie om caravans te verhuren. Omdat de eigenaar van het bungalowpark een ander verhuurbedrijf de mogelijkheid had geboden om andere kavels op het park te verhuren, en dit bedrijf exclusiviteit wilde, zijn de percelen in 2006 weer terugverkocht aan de eigenaar van het bungalowpark.

Belanghebbende brengt de btw ter zake van de caravanverhuur in aftrek. De inspecteur weigert de aftrek omdat A alle handelingen ter zake van de caravanverhuur heeft verricht. Volgens de inspecteur is zij dan ook niet als btw-ondernemer aan te merken. Rechtbank Haarlem stelt vast dat zij wel btw-ondernemer was. Volgens de rechtbank heeft ze namelijk aannemelijk gemaakt dat zij heeft geïnvesteerd in percelen grond en een stacaravan om die te gaan verhuren. Hierbij is niet van belang dat de verkrijging van de percelen en de stacaravan op naam van A hebben plaatsgevonden. Volgens de rechtbank heeft de inspecteur bij een eerdere controle het recht op aftrek van voorbelasting namelijk al geaccepteerd, terwijl bij de controle ook een aantal facturen waren aangetroffen die onmiskenbaar op naam van A stonden. Belanghebbende mocht er dan ook op vertrouwen dat zij voor de activiteiten op het bungalowpark als btw-ondernemer is aangemerkt en recht op aftrek van de voorbelasting heeft. De rechtbank vermindert de naheffingsaanslag.

Of registreer je om te kunnen reageren.