Home

Nieuws 917 x bekeken

Verlies op regresvordering op eigen BV niet aftrekbaar

Een directeur groot aandeelhouder (dga) wordt door de Rabobank aangesproken voor de schulden van zijn in staat van faillissement verklaarde BV. De regresvordering die vervolgens ontstaat op de BV is niet aftrekbaar volgens de rechter.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda:
De Rabobank verstrekt een krediet aan de bv van een ondernemer. De ondernemer stelt zich hierbij voor € 150.000 borg ten behoeve van de bank. Op 18 maart 2005 krijgt hij een extra kredietfaciliteit en wordt de borgstelling van € 150.000 veranderd in een hoofdelijke aansprakelijkstelling van € 428.512. De bv wordt vervolgens failliet verklaard. De Rabobank stelt de ondernemer aansprakelijk en verhaalt € 318.845 op hem.
Hij brengt dit bedrag in zijn IB-aangifte in aftrek. De inspecteur accepteert de afwaardering van de regresvordering op de bv niet. In bezwaar staat hij alsnog een afwaardering van € 150.000 toe.

In geschil is of de ondernemer het restant ook ten laste van zijn inkomen mag afwaarderen. Rechtbank Breda oordeelt dat hij de geldverstrekking onder zodanige voorwaarden en omstandigheden is aangegaan dat hij daarbij een debiteurenrisico heeft gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. De rechtbank acht daarbij van belang dat de bv ten tijde van de aansprakelijkstelling al behoorlijke verliezen had geleden. Verder wijst de rechtbank op de dalende omzetcijfers. Ook acht de rechtbank van belang dat de borgstelling van € 150.000 is omgezet in een hoofdelijke aansprakelijkstelling van € 428.512. Volgens de bank valt daar namelijk uit af te leiden dat de bank ernstige twijfels had over de financiële situatie van de onderneming. Daarnaast acht de rechtbank nog van belang dat alle activa van de bv reeds aan de bank waren verpand en dat de bv derhalve nagenoeg geen verhaal zou bieden. Het beroep wordt verworpen en de aanslag blijft in stand.

Of registreer je om te kunnen reageren.