Home

Nieuws 469 x bekeken

'Nog een stap verder dan biologisch boeren'

Wageningen – Een groep boeren waaronder 10 melkveehouders hebben zich verenigd in het nieuwe praktijknetwerk ”de boerderij als superorganisme”.

Binnen het netwerk gaan de deelnemers aan de slag om een bedrijfsconcept te ontwikkelen dat zoveel mogelijk is gebaseerd op de natuur met zo min mogelijk input van buitenaf. Hierbij kun je denken aan ploegen van de grond door wroetende varkens, compostering van mest en de dieren jaarrond buiten laten lopen.

Volgens Henk den Hartog, melkveehouder in Abcoude en initiatiefnemer van het netwerk gaat het nog een stapje verder dan biologisch boeren. Volgens de initiatiefnemer gaat het om een totaalconcept. De term ”superorganisme” in de naam van het praktijknetwerk slaat op het nastreven van een bedrijfsproces dat ”leeft” en waarbij zo min mogelijk hulpstoffen worden ingezet en natuurlijk gedrag van de dieren wordt gestimuleerd.

Den Hartog laat bijvoorbeeld de koeien in het voorjaar afkalven. ”De koeien hebben dan toegang tot het eiwit- en suikerrijke voorjaars- en zomergras. Laat ik de koeien in de winter afkalven moet ik meer krachtvoer voeren”. En extra hulpstoffen zoals krachtvoer, olie, chemicalien en meststoffen is precies waar de boeren in het praktijknetwerk vanaf willen.

Ook is er aandacht voor jaarrond beweiding. ”Door natuurlijke beweiding toe te passen en de stal slechts als overwinteringsplek te gebruiken komt er minder mest in de put” legt den Hartog uit. Toch kunnen veel bedrijven niet heel veel veranderingen binnen het concept op hun bedrijf doorvoeren. ”Je bent toch beperkt tot de gebouwen die je hebt en de bestemmingsplannen van het gebied” zegt den Hartog.

De deelnemende boeren hebben al een aantal bijeenkomsten gehad waarbij kennis wordt uitgewisseld en thema’s worden uitgediept. Volgens den Hartog wordt er tijdens de volgende bijeenkomst aandacht besteed aan marketing van het concept. ”Omdat we een stapje verder gaan dan biologisch boeren hopen we hiermee in de toekomst ook een hogere prijs voor onze producten te genereren, eventueel met een apart keurmerk dat ons concept aanduidt”. Over twee jaar moeten er twee voorbeeldbedrijven bekend zijn waarbij het concept ”de boerderij als superorganisme” volledig is geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.