Home

Nieuws 190 x bekeken

Bestuurders: snel ander waterschapstarief

Delft – Boerenbestuurders van vier Zuid-Hollandse waterschappen bieden binnenkort staatssecretaris Atsma een petitie aan over scheefgroei in de tarieven voor de categorie ongebouwd. Ze vragen om, vooruitlopend op een wijziging in de Waterschapswet, de schappen de ruimte te bieden de tarieven al in 2012 anders vast te stellen.

Volgens LTO-bestuurder Jan Bikker stijgen de kosten voor de categorie ’ongebouwd’ veel sneller dan die voor ’gebouwd’. In Delfland is de scheefgroei het sterkst, volgens hem. Daar zou een agrariër met 50 hectare snel 4.000 euro te veel betalen. In totaal zouden boeren in het hele land 60 miljoen euro te veel betalen per jaar.

De waterschapstarieven worden berekend op basis van de waarde van onroerende goederen, grond en infrastructuur. De waarde van de infrastructuur wordt omgeslagen over het aantal hectares. In gebieden met veel infrastructuur en weinig hectares leidt dat tot onevenredig hoge tarieven voor ongebouwd, aldus Bikker. Dit speelt met name in Zuid-Holland. Naarmate meer de hoeveelheid landbouwgrond afneemt en de infrastructuur wordt uitgebreid, groeit het probleem.

Staatssecretaris Tineke Huizinga, de voorganger van Joop Atsma, heeft al erkend dat hier sprake is van een weeffout in de waterschapswet, die gerepareerd moet worden. LTO wil niet wachten op een algehele wetswijziging, maar pleit ervoor de schappen nu alvast de ruimte geven om tarieven anders vast te stellen dan in de wet is voorgeschreven. Ze zouden daartoe ontheffing moeten krijgen van de zogeheten taxatiewijzer.

Het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland ondersteunt de wens tot een tijdelijke reparatie van de tariefstructuur. Er is al overleg gaande tussen het schap, de betrokken gemeente, het rijk en LTO, aldus een woordvoerder.

De Unie van Waterschappen steunt het voorstel niet, aldus eenwoordvoerder. De Unie houdt vast aan de lijn dat in 2014 een gewijzigd belastingstelsel van kracht wordt, en zal voor die tijd geen actie ondernemen, tenzij de staatssecretaris anders besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.