Home

Nieuws 399 x bekeken 1 reactie

Verplichte mestverwerking mogelijk in 2013

Den Haag – Verplichte mestverwerking voor veebedrijven wordt mogelijk al in 2013 ingevoerd. Onderzoeken naar de mogelijkheid om verplichte mestverweking in te stellen voor de invoering van de nieuwe mestwetgeving in 2014 zijn gaande.

De verplichte mestverweking zal gelden voor bedrijven met een fosfaatoverschot die dat niet via het voerspoor of via vaste relaties voor mestafzet kunnen oplossen.

Wanneer de verplichting wordt ingesteld, zal dit naar verwachting gaan middels een verordening van het productschap. Juridisch gezien ligt het moeilijk om in de huidige wetgeving mestverwerking verplicht te stellen. Met name de controle en handhaving op de mestverwerking zijn pijnpunten.

LTO Nederland heeft in het mestplan dat vorig jaar werd gepresenteerd al aangegeven dat ze naar verplichte mestverwerking willen. De mestverwerking moet het eerst van de grond komen in de gebieden waar de mineralenoverschotten het grootst zijn. ”We moeten duidelijkheid geven naar de ondernemers dat ze naar mestverwerking gaan. Om te komen tot een evenwicht op de mestmarkt moeten de eerste stappen zo snel mogelijk worden genomen. Het wordt hard werken om het gerealiseerd te krijgen”, zegt portefeuillehouder mineralen Peter Brouwers van LTO Nederland. Hij benadrukt dat in de visie van LTO in het eerste jaar nog niet alle mest verwerk moet worden. ”Maar er moet een begin gemaakt worden.”

Een argument dat meespeelt in de overweging om eerder met verplichte mestverwerking te komen is de uitstraling naar Brussel. Zeker vanuit het verzoek op derogatie en het erkennen van mineralenconcentraten als kunstmestvervanger door de  Europese Commissie is het gunstig te laten zien dat Nederland zelf ook actie onderneemt om het mineralenprobleem op te lossen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    kleine prutsvermeerderaar

    Fijn dat lto nu voor de melkveehouderij mestoverschot wel lobbyen.Varkenshouderij heeft hier al jaren voor gepleit maar daar zijn we grotendeels van af.Bedankt LTO

Of registreer je om te kunnen reageren.