Home

Nieuws 310 x bekeken

Stap dichterbij transparant en minder antibioticagebruik

Utrecht – Met de vrijdag gepubliceerde streefwaarden voor antibioticumgebruik bij vleeskuikens, varkens, melkvee en vleeskalveren moet het antibioticagebruik in de dierhouderij flink omlaag.

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) heeft de streefwaarden voor verantwoord antibioticumgebruik vastgesteld. De waarden (ofwel benchmarkindicatoren) zijn gebaseerd op het niveau van gebruik in 2009 en worden uitgedrukt in dierdagdoseringen per dierjaar. Met de waarden kan worden begonnen met het gericht verlagen van het antibioticagebruik in de dierhouderij.

Voor de melkveehouderij is de nieuwe streefwaarde 4.6 dierdagdoseringen per dierjaar. Een droogzetter inzetten, is op de meeste bedrijven al ruim 40 procent van het totale antibioticagebruik bij koeien. De vescherpte streefwaarden betekent dat melkveehouders gericht keuzes moeten maken in wel of niet droogzetten en het gebruik van andere antimicrobiële middelen.
De nieuwe streefwaarden voor vleeskuikens, zeugen/biggen, vleesvarkens en vleeskalveren zijn respectievelijk 30, 20, 13 en 24. Naast streefwaarden zijn ook ’signalerings-’ en ’actiewaarden’ vastgesteld voor de groot – en extreem grootverbruikers van antibiotica.

De SDa rapporteert haar analyses van het antibioticumgebruik aan de overheid en de betreffende private sectorkwaliteitssystemen. Het is dan aan de diersectoren om met de grootverbruikers een verbetertraject in te gaan. Dierenartsen die extreem veel antibiotica voorschrijven zullen worden aangesproken door de SDA zelf. ”Ik verwacht dat de meeste dierhouders aan de streefwaarden kunnen en zullen voldoen en dat op deze wijze de echte grootverbruikers worden geïdentificeerd”, aldus Dik Mevius, één van de opstellers van het rapport.

In het najaar zullen de antibioticagegevens worden geëvalueerd om nieuwe streefwaardes voor 2013 te kunnen bepalen. ”Dit is een eerste stap richting verantwoord antibioticagebruik, zegt SDA-bestuursvoorzitter Jos Werner. ”Maar dierhouders en dierenartsen dienen zich te blijven realiseren dat het gebruik nog verder omlaag moet. De SDa zal daarom de komende jaren de streefwaarden blijven differentiëren, verfijnen én verlagen”. In 2013 moet het totale antibioticumgebruik in de dierhouderij zijn gehalveerd ten opzichte van 2009.

De SDA ondersteunt het streven naar minder en verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij, zodat risico’s voor de volksgezondheid tot een minimum worden beperkt. Hierbij richt zij zich op het volledig transparant maken van het antibioticumgebruik in de dierhouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.